رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت تنفسی کارگران شاغل در معرض گرد و غبار‭Pvc‬( پلی ونیل کلراید) در سال‭۱۳۷۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50396
شماره مدرک : ‭ط۲۲۷۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : میرلوحی، مسیح، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت تنفسی کارگران شاغل در معرض گرد و غبار‭Pvc‬( پلی ونیل کلراید) در سال‭۱۳۷۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مسیح میرلوحی؛ همکاران طرح: بهرام حیدریان، ندا مجمع، فرزانه سادات موسوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۸۱‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: عوامل شیمیایی از فراوانترین و مهمترین آلوده کنندگان محیط زیست و کار و حرفه می‌باشد در بسیاری از صنایع کارگران با یکی یا چندین نوع از این عوامل سر و کار دارند. شایعترین راه ورود این عوامل از راه دستگاه تنفس می‌باشد اگرچه از طریق دستگاه گوارش و پوست و مخاط نیز تا حدی می‌توانند باعث بخطر انداختن سلامتی کارگران باشند. نظر به اهمیت اثر زیان‌آور موادیکه از راه تنفس وارد بدن میشوند همواره اثرات مواد قابل استنشاق مورد بررسی و مطالعه می‌باشد. در این تحقیق نیز سعی گردید اثرات زیان‌آور گرد و غبار‭PVC‬ که در ساختن لوله‌های سیاه‭PVC‬ بکار میرود مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روشها: بررسی حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی- تحلیلی است. از کل کارگران شاغل که در کارخانه‭PVC‬ اصفهان مشغول بکار هستند انجام گردیده است. تعداد کل کارگران سالن‭ ۷۷ ‬نفر بودند که‭ ۱۳ ‬نفر آنها بدلیل سیگاری بودن و اثر مخدوش‌گر سیگار اگرچه مورد آزمایش قرار گرفتند ولی از مطالعه حذف گردیدند. از کارگران اقدامات زیر بعمل آمد. آزمایشات گروهی قفسه صدری، اسپیرومتری و تنظیم شرح حال پرسشنامه از کارگران که نتایج بدست آمده بشرح زیر می‌باشد. نتایج: نتایج اسپیرومتری نشان داد که‭ ۱۵ ‬نفر طبیعی و‭ ۳۱ ‬نفر احتمالا طبیعی،‭ ۸ ‬نفر دارای بیماری انسدادی خفیف،‭ ۳ ‬نفر انسدادی متوسط، یک نفر انسدادی شدید دارد همچنین‭ ۵ ‬نفر محدود کننده خفیف‭ ۱ ‬نفر محدود کننده متوسط بودند با توجه به نتایج بدست آمده‭PVC‬ میتواند هم اثرات انسدادی و هم اثرات محدود کننده در افراد شاغل در معرض بوجود آورد. نتایج رادیوگرافی و ضایعات ریوی هم‌این نتایج را مورد تائید قرار داد بطوریکه ضایعات گرد و کوچک و ضایعات فیبروز مختصر در کلیشه قفسه صدری آنها مشاهده شد که عبارت بودند از ضایعات گرد و کوچک منظم‭P‬ در‭ ۵ ‬نفر و ضایعات‭pq‬ در یک نفر و همچنین ضایعات فیبروز بصورت‭S‬ در سه نفر و‭St‬ در یک نفر مشاهده گردید و علاوه بر این ضایعات مخلوط بصورت‭ps‬ در یک نفر ملاحظه شد دارا بودند. سن و سوابق کاری و نحوه استفاده از ماسک نیز مورد بررسی قرار گرفت که تا حدی بر ایجاد بیماری اثر معنی داری داشته است. بحث و نتیجه گیری: بررسی حاضر نمایانگر آنست که آلودگی محیط کار با‭PVC‬ میتواند انواع ناراحتیهای انسدادی و محدود کننده و ضایعات گرد و فیبروز را در ریه افراد در معرض بوجود آورد و بدون شک جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب میگردد و چنانچه مقررات ایمنی و استفاده از ماسک مخصوص بصورت جدی برای آنها رعایت نگردد و محیط کار از نظر میزان گرد و غبار کنترل و جداسازی کامل صورت نگیرد میتواند خطرات جدی را برای سلامتی کارگران در بر داشته باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیماری های انسدادی ریه
: ظرفبت حیاتی
: بیماری های شغلی
: آلاینده های هوای محیط کار
: پولی وینیل ها
: Lung Diseases, Obstructive
: Vital Copacity
: Occupational Diseases
: Air Pollutants, Occupational
: Polyvinyls
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حیدریان، بهرام، همکار طرح
: مجمع، ندا، همکار طرح
: موسوی، فرزانه سادات، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مسیح میرلوحی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۳۰۶‬
تاریخ اتمام : ‭1380/09/20‬
تاریخ شروع : ‭1378/12/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۲۲موجود‭‬
نظرسنجی