رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عملکرد زنان همسردار‭ ۱۵-۴۹ ‬ساله کاشانی نسبت به برنامه تنظیم خانواده خرداد‭۱۳۷۲ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50398
شماره مدرک : ‭ط۲۲۷۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یادگارفر، قاسم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی عملکرد زنان همسردار‭ ۱۵-۴۹ ‬ساله کاشانی نسبت به برنامه تنظیم خانواده خرداد‭۱۳۷۲ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ قاسم یادگارفر؛ همکاران: یدالله رمضانی، الماسی، احمد ارشادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : کاشان : دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۷۵]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي کلي : وضعیت تنظیم خانواده در شهرستان کاشان‭ ۱ ‬عنوان دیگر: بررسی کاربرد وسائل پیشگیری از حاملگی در زنان همسردار‭ ۱۵ -۴۹ ‬ساله کاشانی
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این بررسی در خرداد‭ ۱۳۷۲ ‬روی‭ ۱۵۱۸ ‬نفر زن‭ ۱۵-۴۹ ‬ساله همسردار ساکن در مناطق شهری و روستایی کاشان براساس نمونه گیری خوشه ای انجام گرفته است. حجم نمونه در هر منطقه متناسب با جمعیت آن منطقه می باشد که در شهرها‭ ۱۱۱۲ ‬نفر و در روستاها‭ ۴۰۶ ‬نفر زن واجد شرایط مورد پرسشگری قرار گرفتند هدف از انجام این بررسی تعیین وضعیت باروری و عملکرد زنان نسبت به برنامه تنظیم خانواده در شهرستان کاشان و نیز ارزیابی چگونگی فعالیت های انجام شده توسط شبکه بهداشت کاشان در این منطقه می باشد، تا بر مبنای یافته ها بتوان به نقاط قوت و ضعف برنامه های اجراشده، و نیز عملکرد خانواده ها نسبت به برنامه های تنظیم خانواده پی برد و در برنامه ریزی های جمعیتی و تنظیم خانواده منطقه (با توجه به اینکه این شهرستان یکی از سه شهری پروژه شهرهای سالم انتخاب شده است) مورد استفاده قرار داد. یافته های این بررسی نشان می دهد به طور متوسط خانم های کاشانی در سن‭ ۱۷ ‬سالگی ازدواج کرده و‭ ۸۸ ‬درصد آنها تا سن‭ ۱۸ ‬سالگی متاهل شده و‭ ۵۰ ‬درصد آنها تا سن‭ ۱۶ ‬سالگی تشکیل خانواده داده اند. حداقل سن ازدواج‭ ۹ ‬سالگی و حداکثر‭ ۳۵ ‬سالگی بوده است و بیشترین ازدواج در سن‭ ۱۵ ‬سالگی رخ داده است. بین متوسط سن ازدواج خانم های ساکن در مناطق شهری و روستایی اختلاف معنی دار با ‭(p<۰/۰۰۱)‬ دیده می شود و بانوان روستایی زودتر از بانوان شهری و به طور متوسط در سن‭ ۱۶ ‬سالگی ازدواج کرده اند. بیسوادی با افزایش سن بشدت افزایش می یابد به طوری که خانمهای جوانی که زیر‭ ۲۰ ‬سال سن دارند تنها‭ ۳ ‬درصد و خانم هایی که حداقل‭ ۴۵ ‬سال دارند، بیش از‭ ۶۶ ‬درصد بی سوادند که گویای موفقیت دولت جمهوری اسلامی در مبارزه با بیسوادی و فراهم نمودن امکان تحصیلات برای قشر جوان بوده است بیسوادی در مناطق روستایی با‭ ۳۷ ‬درصد دو برابر بیسوادی در ساکنین مناطق شهری است. شاغلین تنها‭ ۸ ‬درصد نمونه مورد مطالعه را تشکیل می دهند. حداقل سن شروع قاعدگی‭ ۹ ‬سالگی و به طور متوسط خانمها در‭ ۱۳ ‬سالگی برای اولین بار قاعدگی را تجربه کرده و حدودا‭ ۳۲ ‬سال فرصت باروری یافته اند. مصرف کنندگان قرص که ساکن مناطق شهری و روستایی هستند به ترتیب‭ ۵۵ ‬و‭ ۹۰ ‬درصد، استفاده کنندگان کاندوم به ترتیب‭ ۴۷ ‬و‭ ۸۴ ‬درصد و آن ها که‭IUD‬ را به عنوان روش جلوگیری انتخاب نموده اند به ترتیب‭ ۹۱ ‬و‭ ۸۸ ‬درصد وسیله خود را از مراکز دولتی تهیه کرده و بقیه به بخش خصوصی مراجعه می نمایند.‭ ۹۷ ‬درصد لوله های بسته شده در بخش دولتی و تنها‭ ۳ ‬درصد آن در بخش خصوصی انجام شده است.‭ ۱۷ ‬درصد نمونه مورد بررسی از هیچ روش جلو گیری هنگام بررسی استفاده نمی کردند. علل عدم استفاده ذکر شده توسط آن‌ها‭ ۳۳ ‬درصد حاملگی در زمان مطالعه،‭ ۳۲ ‬درصد تمایل به داشتن فرزند خواه دختر یا پسر،‭ ۱/۲ ‬درصد به دلیل فرزند پسر خواستن،‭ ۱۲ ‬درصد به دلیل شیردهی و‭ ۱۶ ‬درصد به دلائل نازایی، درآوردن رحم و یا سن زیاد و یائسگی می باشد. هنگام مطالعه‭ ۱۲۶۶ ‬نفر یا از روشی غیر از روش لوله بستن استفاده می کردند و یا از هیچ روشی جهت جلوگیری به دلائل فوق الذکر استفاده نمی کردند. از آن‌ها در مورد موافقت یا مخالفتشان با لوله بستن سوال شد.‭ ۱۷ ‬درصد هر دو زوج موافق،‭ ۶۴ ‬درصد هر دو مخالف و‭ ۱۹ ‬درصد یکی از زوجین مخالف و دیگری موافق لوله بستن بوده اند. علل عدم بستن لوله تا زمان مطالعه در زوج هایی که هر دو آن‌ها موافق لوله بستن بوده اند و نیز علل مخالفت با لوله بستن در آن‌ها که حداقل یکی از زوجین مخالف لوله بستن می باشد مهمترین آن‌ها که تقریبا مشابه‌اند هنوز فرزند خواستن، ترس از عمل جراحی، نداشتن فرصت در مراجعه به بیمارستان و نیز مخالفت خانواده خود یا همسر و عوارض روش و سایر دلائل می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پیشگیری از آبستنی
: تنظیم خانواده
: وسایل پیشگیری از آبستنی
: زنان
: باروری
: Contraception
: Family Planning
: Contraceptive Devices
: Women
: Fertility
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رمضانی، یدالله ، همکار
: الماسی، همکار
: ارشادی، احمد، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : قاسم یادگارفر
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کد پروژه : ‭۷۱۱۱‬
تاریخ اتمام : ‭1372/05/01‬
تاریخ شروع : ‭1371/12/11‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۲۷۶موجود‭‬
نظرسنجی