خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50403
شماره مدرک : ‭ط۶۱۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : توکلی، اکبر، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان کارایی کلر باقیمانده در غیر فعال سازی عوامل باکتریال ناشی از آلودگیهای ثانویه در شبکه آبرسانی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۱ -۱۳۸۰ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ اکبر توکلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮ب،‭۶۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سیستم آب آشامیدنی میتواند نقش مهمی در آلودگی جمعیتها بازی کند. باکتریهای شاخص، میکروارگانیسم‌های حساس به کلر محسوب می‌شوند که جداسازی آنها از آب حاوی کلرین غیر محتمل است ولی آیا پاتوژنهای بالقوه دیگر (نظیر سالمونلا تیفی و آئروموس هیدروفیلاس) در مقابل کلر موجود در آب شبکه غیر فعال می‌گردد. برای آزمون این نظریه مقرر گردید اثر کلر موجود در آب سیستم شبکه آب آشامیدنی اصفهان بر روی میکروارگانیسمهای مزبور مورد بررسی قرار گیرد، مطالعه‌ای که جنبه‌های کاربردی داشته و اطلاعات حاصله میتواند از جمله در اصلاح میزان کلر شبکه‌های آب‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روشها: در این مطالعه میزان بقاء چهار میکروارگانیسم شامل اشرشیاکلی، انتروکوکوس فیکالیس،آئروموناس هیدروفیلا و سالمونلا تیفی در‭ ۳۰ ‬نمونه از شبکه آب آشامیدنی شهر اصفهان که از تصفیه خانه اصفهان بزرگ تغذیه می‌کند، مورد ارزیابی قرار گرفت. بعلاوه غلظت کلرکل، کلر آزاد، کلر باقیمانده،‭PH‬، درجه حرارت و‭TOC‬ نمونه‌های آب در محل نمونه‌های آب در محل نمونه‌برداری تعیین گردید. نتایج: این بررسی نشان داد که غلظت کلرکل در نمونه‌های آب مورد آزمایش از‭ ۱ ‬درصد تا‭ ۹ ‬درصد میلیگرم در لیتر متغیر بود‭PH .‬ نمونه‌های آب بین‭ ۸ ‬تا‭ ۸/۲ ‬و درجه حرارت آنها بین‭ ۱۰ ‬تا‭ ۲۹ ‬متفاوت بود. غلظت‭TOC‬ بین‭ ۷ ‬صدم درصد تا‭ ۳/۹۵ ‬در نقاط مختلف نمونه‌برداری شبکه توزیع آب متغیر بود. باکتری‭E.coli‬ در غلظتهای کلرکل‭ ۷۱ ‬درصد تا‭ ۹ ‬درصد میلیگرم در لیتر کمتر از‭ ۱۰۰ ‬دقیقه پایدار ماند در حالیکه در غلظتهای کمتر ار‭ ۳ ‬درصد میلیگرم در لیتر بیش از‭ ۱۰۰۰ ‬دقیقه فعال ماند. باکتری آئروموناس هیدروفیلا در تمامی نمونه‌های آب در کمتر از‭ ۱۰۰ ‬دقیقه غیر فعال گردید. باکتری انتروکوکوس فکالیس در غلظتهای کلرکل فکالیس در غلظتهای کلرکل کمتر از‭ ۵ ‬درصد میلی‌گرم در لیتر بیش از‭ ۱۰۰۰ ‬دقیقه فعال باقی ماند ولی در غلظتهای‭ ۷۱ ‬درصد تا‭ ۹ ‬درصد میلی گرم در لیتر در کمتر از‭ ۱۰۰ ‬دقیقه غیر فعال شد. باکتری سالمونلا تیفی نیز در غلظتهای مختلف کلرکل دارای پایداری مشابه با انتروکوکوس فکالیس بود. هر چند میانگین درصد بقاء آنها با یکدیگر متفاوت بود. بحث: در‭ ۵۳/۵۸ ‬درصد موارد نمونه‌های آب مورد آزمایش غلظت کلرکل کمتر از‭ ۵۱ ‬درصد میلیگرم در لیتر توصیه می‌شود. بلکه در شرایط عادی‭ ۵ ‬درصد تا‭ ۸ ‬درصد میلیگرم در لیتر در انتهای شبکه غلظت استاندارد توصیه شده است ‭۲۱)‬) نیز کافی نیست. در‭ ۱۷/۹‬درصد موارد غلظت‭TOC‬ بیش از‭ ۲ ‬میلیگرم در لیتر بود که بیش غلظت مجاز است و باعث تاثیر در بقاء باکتریهای موجود در آب و تشکیل ترکیبات جانبی کلر می‌گردد. حساسترین ارگانیسم در بین باکتریهای مورد مطالعه آئروموناموس هیدروفیلا بود و دامنه وسیعی از غلظتهای مختلف کلر از‭ ۱ ‬درصد تا‭ ۹ ‬درصد میلیگرم در لیتر بر روی باکتری اثر داشته آنرا در کمتر از‭ ۱۰۰ ‬دقیقه غیر فعال می‌سازد. سه باکتری مورد مطالعه نسبت به این باتری پایداری بیشتری در برابر غلظتهای کلرکل داشتند و اشرشیاکلی غلظتهای کلرکل کمتر از‭ ۳ ‬درصد میلیگرم در لیتررا بیش از‭ ۱۰۰۰ ‬دقیقه تحمل می‌کند و باکتریهای انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در غلظتهای کلرکل کمتر از‭ ۵ ‬درصد میلیگرم در لیتر زنده باقی می‌ماند و هرچند در زمان بررسی، کاهش چشمگیری در جمعیت این باکتریها در غلظتهای مزبور دیده میشود ولی قادر به حذف آنها نبود. بنابراین حضور کلر باقیمانده در شبکه‌های آبرسانی مهم محسوب میشود ولی تنها راه اطمینان از ایمنی شبکه‌های آبرسانی خواهد بود. از طرف دیگر غلظتهای کلر موجود در آب آشامیدنی ممکن است باعث غیر فعال شدن باکتری شاخص آلودگی مدفوعی بگردد، ولی امکان حضور سایر باکتریهای با اهمیت از نظر پزشکی را نبایستی نادیده گرفت
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تصفیه آب
: گندزدایی
: کلرایدها
: آلودگی آب
: باسیل ها
: آب آشامیدنی
: Water Treatment
: Disinfection
: Chlorides
: Water Pollution
: Bacillus
: Potable Water
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : توکلی، اکبر ، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اکبر توکلی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۰۰۸۳‬
تاریخ اتمام : ‭1381/06/30‬
تاریخ شروع : ‭1380/01/30‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)