رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کادمیوم از فاضلاب حمام آبکاری "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50412
شماره مدرک : ‭ط۱۲۸۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : موحدیان، حسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کادمیوم از فاضلاب حمام آبکاری [طرح تحقیقاتی]/ حسین موحدیان؛ همکاران طرح: محمدرضا شاه منصوری، فردوس کرد مصطفی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : فاضلاب های حاوی یون کادیوم سمی بوده و جهت حفظ محیط زیست باید کادمیوم آن را حذف نمود.یکی از روش های معمول حذف کادمیوم از فاضلاب ها، روش ترسیب شیمیایی است. ایراداتی که در این روش وجود دارد، تولید لجن زیاد و همچنین دفع این لجن است که مشکلاتی را برای صاحبان صنایع به وجود می آورد. روش دیگر حذف کادمیوم از فاضلاب صنعتی، روش ترسیب الکتروشیمیایی است که بدون استفاده از مواد شیمیایی و فقط با استفاده از انتقال الکترون یون کادمیوم تبدیل شده و با عمل رسوب حذف می گرددو در نهایت می توان آن را ارزیابی کرده و مجددا در چرخه تولید از آن استفاده نمود. هدف از این تحقیق ارزیابی این فرآیند است.در این تحقیق از یک تانک شیشه ای به حجم‭ ۱/۴۵ ‬لیتر با چهار الکترود صفحه ای استفاده گردید.دو الکترود روی به قطب مثبت و دو الکترود به قطب منفی منبع تغذیه وصل شد. مخزن با فاضلاب سنتیک حاوی کادمیوم با غلظت های‭۵۰ ‬و‭ ۲۵۰ ‬میلی گرم در لیتر پر شده و راه اندازی گردید.میزان حذف کادمیوم در‭PH‬های‭۶،۴ ‬و‭۱۰‬و در محدوده پتانسیل الکتریکی‭ ۱۰ ‬تا‭۲۵ ‬ولت اندازه گیری شدو در انتهای هر مرحله آزمایش، شاخص حجمی لجن‭(SVI)‬نیز اندازه گیری گردید.نتایج حاصله بر آن بود که غلظت اولیه در فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی تاثیر گذار بوده، و با افزایش غلظت اولیه بایستی زمان فرآیندافزایش یابد.کاربرد اختلاف پتا نسیل بیشتر در این فرآیند، می توا ند محدوده وسیع‭PH‬هارا جهت انجام این ف‌رآیند فراهم آورد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تصفیه فاضلاب
: آلودگی محیط زیست
: فاضلاب
: کادمیوم
: ترسیب الکتروشیمیایی
: Wastewater
: Sewage
: Environmental Pollution
: Cadmium
: Electrodeposition
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شاه منصوری، محمدرضا، همکار
: کردمصطفی پور،فردوس، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین موحدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۵۷موجود‭‬
نظرسنجی