رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی آنتروپومتریک فرزندان بی سرپرست شبانه روزی شهید فیاض بخش اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50423
شماره مدرک : ‭ط۲۲۹۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صفوی، مرتضی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی آنتروپومتریک فرزندان بی سرپرست شبانه روزی شهید فیاض بخش اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ مرتضی صفوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮۸ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور تعیین خصوصیات آنتروپومتریک فرزندان بی سرپرست شبانه روزی شهید فیاض بخش اصفهان و مقایسه آن با جداول معیارهای استاندارد جهانی، وزن و قد‭ ۴۷ ‬نفر از افرادی که تحت سرپرستی این مرکز قرار داشتند اندازه گیری و مقادیر بدست آمده برای کودکان زیر‭ ۱۸ ‬سال با استاندارد‭NCHS‬ و برای افراد بالای‭ ۱۸ ‬سال با اندیکس توده بدنی‭(BMI )‬مقایسه شد.‭ ۴۰ ‬درصد از پسران زیریک سال و‭ ۳۳/۳ ‬درصد از پسران‭ ۱-۷ ‬سال، زیر صدک سوم وزن برای قد قرار داشتند. مقایسه وزن دختران بالای‭ ۱۸ ‬سال دارای اندیکس توده بدنی‭( BMI)‬ زیر‭ ۱۹ ‬بودند. نتایج نشان می دهد که نسبت به قد افراد مورد بررسی با شاخص های‭NCHS‬ و همچنین اندیکس‭BMI‬ تفاوت زیادی دارد و درصد نسبتا زیادی از افراد مورد بررسی دچار درجاتی از سوء تغذیه هستند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تن سنجی
: وزن بدن
: قدبدن
: اختلالات تغذیه
: رشد و تکامل کودک
: Anthropometry
: Body Weight
: Body Height
: Nutrition Disorders
: Child Development
: Body Weights and Measures
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرتضی صفوی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۳۰۲۸‬
تاریخ اتمام : ‭1377/11/20‬
تاریخ شروع : ‭1373/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۴موجود‭‬
نظرسنجی