رکورد قبلیرکورد بعدی

" خودارزیابی عملکرد بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان با استفاده از مدل تعالی سازمان:‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50436
شماره مدرک : ‭ط۲۳۰۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سجادی، حانیه سادات، مجری
عنوان و نام پديدآور : خودارزیابی عملکرد بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان با استفاده از مدل تعالی سازمان:‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حانیه سادات سجادی؛ همکاران طرح: محمد حسین حریری، سعید کریمی، سارا برات پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ک،‭۷۵‬،۴ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: در بخش بهداشت درمان نیز همانند دیگر بخشها، ارزیابی عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین نیاز به برنامه ریزی و اجرای یک نظام ارزیابی مستمر و به روز در این بخش و خصوصا در مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی احساس می شود. مطالعات اولیه که نشان دهنده کارآمدی مدل تعالی عملکرد اروپایی‭( EFQM )‬ است و نیز تاکیدی که در برنامه تحول اداری سازمانها بر اجرای این مدل شده است، بر آن شدیم تا با انجام این بررسی، عملکرد بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان را با استفاده از مدل تعالی سازمان‭( EFQM )‬ ارزیابی نماییم. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال‭ ۱۳۸۶ ‬انجام گرفت. مدیران کلیه بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در مقطع پژوهش جامعه آماری را تشکیل دادند که به دلیل محدود بودن نمونه گیری انجام نگرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمان‭( EFQM )‬ بود که بوسیله مدیران مراکز تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار آماری‭Excel‬ با توجه به اهداف پژوهش تجزیه و تحلیل شد. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که هدف نهایی خودارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان، این است که برای سازمان فرصتی فراهم شود تا بتواند با شناسایی وضعیت واقعی فراهم شود تا بتواند با شناسایی وضعیت واقعی خود، نسبت به رفع کمبودها و تقویت نقاط قوت خود گام برداشته، در مسیر تعالی و بهبود وضعیت خود حرکت نماید. لازم است از طریق آموزش بیشتر فرهنگ مناسب و لازم برای انجام این گونه خودارزیابی های اصولی و صحیح فراهم آید. همچنین توجه به نتایج برتری سازمان به ویژه در دم معیار نتایج جامعه ضروری می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیمارستان ها
: ارزیابی نتایج مراقبت‌های بهداشتی
: برنامه خود سنجی
: تجزیه و تحلیل عملکرد شغلی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Hospitals
: Outcome Assessment (Health Care )
: Self- Evalauation Programs
: Task Performance and Analysis
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حریری، محمد حسین، همکار
: کریمی، سعید، همکار
: برات پور، سارا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حانیه سادات سجادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۱۲۰‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/06‬
تاریخ شروع : ‭1385/10/06‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۳۰۳موجود‭‬
نظرسنجی