رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجارب زنان از درد هنگام زایمان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50443
شماره مدرک : ‭ط۲۳۱۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : محمدعلی‌بیگی، نسترن، مجری
عنوان و نام پديدآور : تجارب زنان از درد هنگام زایمان [طرح تحقیقاتی]/ نسترن محمدعلی‌بیگی ،خدیجه برومندفر، پروین بهادران، حیدرعلی عابدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۳‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: زایمان فرایندی است که برای همه زنان توام با درد است. این درد شدیدترین دردی است که ارزیابی شده است و ترس از آن یکی از علل مهم عدم گرایش زنان به زایمان طبیعی محسوب می‌شود. با توجه به این که عوامل موثر بر تجربه درد متفاوت هستند پژوهش حاضر با هدف توصیف تجارب زنان از درد هنگام زایمان انجام شد. روش‌ها: نوع پژوهش کیفی‭ ۱ ‬و روش آن پدیدارشناسی‭ ۲ ‬بود. جامعه مورد پژوهش را خانمهایی که دوره‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان‭ ۳ ‬طبیعی خود را طی می‌کنند، تشکیل می‌دادند که تجارب آنها در ارتباط با درد زایمان از طریق مصاحبه جمع آوری شد. نمونه گیری بصورت مبتنی بر هدف متشکل از‭ ۱۴ ‬نفر انجام گرفت. گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه انجام شد. محیط پژوهش بخشهای مامایی بیمارستانهای اصفهان یا منزل مشارکت کنندگان بود و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش هفت مرحله‌ای کلایزی انجام شد. نتایج: متن مصاحبه‌های استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کدهای مفهومی از آن استخراج و سپس کدها به‭ ۴ ‬مفهوم اصلی دسته بندی شدند که عبارتند از:‭۱ ‬- ماهیت درد زایمان‭۲ ‬- عوامل موثر بر درد زایمان‭۳ ‬- پیامدهای درد زایمان‭۴ ‬- دیدگاه مددجویان . بحث: بررسی تجارب زنان می‌تواند علاوه‌بر کمک بر در کشف پدیده درد زایمان در ارائه بهتر مراقبت‌ها، برای پرسنل بهداشتی درمانی کاربرد داشته باشد به گونه‌ای که پرسنل در ارائه خدمات به هر مددجو او را به عنوان یک موجود منحصر به فرد در نظر بگیرند و به تمام ابعاد زندگی او توجه داشته باشند. جنبه‌های مثبت درد زایمان را تقویت و جنبه‌های منفی آن را تا حد امکان برطرف نمایند و نقش حمایتی مناسبتری برای او ایفا نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : زایمان
: درد
: پرستاری مامایی
: مراقبت پرستاری
: مراقبت پیش از تولد
: رویدادهای سرنوشت ساز
: Labor
: Pain
: Obstetrical Nursing
: Nursing Care
: Prenatal Care
: Life Change Events
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : برومندفر، خدیجه، مجری طرح
: بهادران، پروین، مجری طرح
: عابدی، حیدرعلی ، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نسترن محمدعلی‌بیگی ،خدیجه برومندفر، پروین بهادران، حیدرعلی عابدی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۴۰۱۷‬
تاریخ اتمام : ‭1386/08/12‬
تاریخ شروع : ‭1384/02/26‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۳۱۰موجود‭‬
نظرسنجی