رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین برنامه درسی پیشنهادی رشته کارشناسی اتاق عمل در ایران سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50456
شماره مدرک : ‭ط۲۳۲۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اعرابی، اکرم، مجری
عنوان و نام پديدآور : تدوین برنامه درسی پیشنهادی رشته کارشناسی اتاق عمل در ایران سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ اکرم اعربی، مهری دوستی ایرانی، محسن رفیعیان، زهرا زارع، حسن فرهمند، احمدمشهدی زاده، همایون ناجی؛ روشنک حسن زهرایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۲۴‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه و هدف: آموزش بر محور دانش، مهارتها و نگرش های مفید و ضروری جهت انجام شغل قرار می گیرد و وجود تغییر و تحولات در مشاغل و وظایف و همچنین ایده آل ها و ارزش ها، فرآیند نیاز سنجی مداوم و مستمر را الزامی می کند و بدلیل حساسیت ویژه آموزش پزشکی، دانشجویان باید به منظور داشتن حداکثر کارآیی، دانش و مهارت لازم را برای حرفه آینده کسب نمایند. از سویی به علت تحول در علوم از جمله علوم پزشکی، برنامه کنونی کاردانهای اتاق عمل، کفایت و شایستگی لازم را ندارد و برنامه ریزی آموزشی کنونی برای برآوردن نیازهای پرسنل اتاق عمل در آینده کافی نخواهد بود. به همین دلیل در پژوهش که تحت عنوان " بررسی برنامه درسی دوره اتاق عمل در سطح بین المللی و پیشنهاد یک برنامه آموزشی متناسب جهت این دوره در ایران " انجام گردید، برنامه درسی دوره کارشناسی اتاق عمل تهیه و پس از انجام تکنیک دلفی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برنامه نهایی پیشنهاد گردید. اما از آنجا که در نظر است تا رشته کارشناسی اتاق عمل در سطح کشور تاسیس گردیده و سیاست آموزشی کشور ما به صورت متمرکز می باشد، برآن شدیم تا نظرات سایر افراد ذیربط در کل کشور را در رابطه با این برنامه مورد بررسی قرار دهیم. روش اجراء: در این پژوهش از پرسشنامه ای حاوی سرفصل فصل دروس پیشنهادی برای رشته کارشناسی اتاق عمل که حاصل نتایج پژوهشی دیگر با عنوان "بررسی برنامه درسی دوره اتاق عمل در سطح بین المللی و پیشنهاد یک برنامه آموزشی متناسب جهت این دوره در ایران " بوده است استفاده شده و جهت تدوین این برنامه درسی در سطح کشور با‭ ۱۲ ‬نفر از مدیران گروههای اتاق عمل در دانشگاههای شهرهایی که این رشته در سطح کاردانی در آنان در حال تدریس است تماس برقرار گردیده و از آنان خواسته شده تا نظرات خود را در رابطه با سر فصلهای پیشنهادی دروس مطرح شده اعلام نمایند. یافته ها: بررسی اظهار نظرات و پیشنهادات واحدهای مورد پژوهش نشان داد که‭ ۱۴ ‬درس از‭ ۵۳ ‬درس پیشنهادی از مطلوبیت‭ ۱۰۰ ‬درصد، تعداد‭ ۲۲ ‬درس از مطلوبیت‭ ۹۱ ‬تا‭ ۱۰۰ ‬درصد، و تعداد‭ ۱۹ ‬درس از مطلوبیت کمتر از‭ ۹۰ ‬تا‭ ۷۵ ‬درصد برخوردارند و هیج یک از دورس از مطلوبیت کمتر از‭ ۷۵ ‬درصد برخوردار نبودند که با انجام اصلاحات اساسی در این دروس، رفع ابهام انجام شد و کلیه تغییرات انجام شده مجددا به نظر واحدهای مورد پژوهش رسانده شده و در نهایت، پس از رسیدن به اجماع بیشتر از‭ ۷۰ ‬درصد، برنامه درسی تدوین شده جهت رشته کارشناسی اتاق عمل پیشنهاد گردید. سپس از آنجاییکه هدف تاسیس رشته اتاق عمل بوده است از ضوابط دفتر گسترش و برنامه ریزی و ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان نیز پیروی گردید. بحث و نتیجه گیری: با اینکه کلیه دروس از مطلوبیت بالای‭ ۷۰ ‬درصد برخوردار بودند اما به دلیل دریافت پیشنهاد مناسب در مورد برخی از دروس تیم پژوهش مبادرت به انجام اصلاحات اساسی یا جزئی برای برخی دروس نمود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اتاق های عمل
: برنامه درسی
: پرستاری اتاق عمل- آموزش
: Operating Rooms
: Curriclum
: Operting Room Nursing- education
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دوستی ایرانی، مهری، همکار
: رفیعیان، محسن، همکار
: زارع، زهرا، همکار
: فرهمند، حسن، همکار
: مشهدی زاده، احمد، همکار
: ناجی، همایون، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اکرم اعربی، مهری دوستی ایرانی، محسن رفیعیان، زهرا زارع، حسن فرهمند، احمدمشهدی زاده، همایون ناجی
مشاور طرح : روشنک حسن زهرایی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۱۴‬
تاریخ اتمام : ‭1386/09/20‬
تاریخ شروع : ‭1386/07/28‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۳۲۳موجود‭‬
نظرسنجی