رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کادمیوم و کروم در برخی از ظروف یک بار مصرف مورد استفاده در شهر اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50465
شماره مدرک : ‭ط۲۳۳۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : موحدیان عطار، حسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کادمیوم و کروم در برخی از ظروف یک بار مصرف مورد استفاده در شهر اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ حسین موحدیان عطار؛ همکار طرح: ابوالفضل نعیم آبادی، مرضیه وحید دستجردی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف در بسته بندی و نگهداری غذا دارای رشد روزافزونی می باشد و در تمام رستورانها، مغازه ها متداول شده است. جنس این ظروف از پلی اتیلن ترفتالات، پلی پروپیلن، پلی استایرن می باشد که در فرایند ساخت این ظروف از مواد افزودنی از قبیل فلزات سنگین پیگمان رنگ، خشک کننده، کاتالیست استفاده می شود. این فلزات به علت قابلیت تجمع در محیط زیست برای انسان خطرناک هستند هدف از این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین در ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در شهر اصفهان بود. مواد و روشها: برای این منظور از‭ ۱۰ ‬نمایندگی و از هر نمایندگی سه نمونه ظرف متفاوت انتخاب گردید که تعداد کل نمونه جمع آوری شده‭ ۳۰ ‬عدد می باشد. نمونه ها به دو روش استاندارد‭ASTM‬ و استاندارد‭ISIR‬ استخراج شد و سپس غلظت فلزات سنگین محلول توسط دستگاه جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید. نتایج: میانگین غلظت در این ظروف برای سرب، کروم و کادمیوم بترتیب برابر‭۱ ،۱/۳۵ ،۵/۳۲ ‬میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم‭(mg/kg)‬ از وزن خشک نمونه بوده است. آزمون مقایسه مقدار فلزات اندازه گیری شده به روش‭ASTM‬ در ظروف یکبار مصرف نشان داد که غلظت سرب در این ظروف درمقایسه با حداکثر مقدار مجاز توشیه شده سرب‭mg/kg )‬۲) اختلاف آماری معنی داری داشت. و به طور معنی داری از استاندارد بیشتر بود غلظت کروم و کادمیوم درظروف یکبار مصرف در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده کروم‭۱ mg/kg )‬) اختلاف آماری معنی داری دارد و از استاندارد کمتر است. بحث: نتایج حاصل نشان داد که ظروف رنگی دارای غلظت بیشتر از فلزات سنگین نسبت به ظروف بدون رنگ هستند و بیشترین غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه مربوط بهسزب می باشد و کمترین آن مربوط به کادمیوم است مقادیر اندازه گیری شده با روش استخراج‭ASTM‬ مقادیر کمتر نسبت به روش استخراج‭ISIRI‬ را نشان می دهد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فلزها- سمیت
: پلیمرها
: پلاستیک ها
: پلی پروپیلن ها
: سرب
: کادمیوم
: Metals- toxicity
: Polymers
: Plastics
: Polypropylenes
: Lead
: Cadmium
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نعیم آبادی، ابوالفضل ، همکار
: وحیددستجردی، مرضیه، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین موحدیان عطار
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۴۰۳۷‬
تاریخ اتمام : ‭1385/03/01‬
تاریخ شروع : ‭1384/12/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۱۶موجود‭‬
نظرسنجی