رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ابعاد میز و صندلیهای موجود در سالنهای مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از طریق بررسی شاخصهای آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50481
شماره مدرک : ‭ط۲۳۴۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صادقی، مهدی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ابعاد میز و صندلیهای موجود در سالنهای مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از طریق بررسی شاخصهای آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مهدی صادقی؛ همکاران طرح: اکبر حسن زاده، سارا کریمی، لیلا تاجیک
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۶۹‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی، خستگی های زود رس ناشی از فعالیت های ایستا و مواردی از این دست ریشه در طراحی نامناسب ابزار، وسایل، ساختمان ها و محیط های کاری دارد. مبلمان آموزشی با طراحی نامناسب سبب کمردرد، آسیب های کمری، دردهای ماهیچه ای، درد کتف و گردن و اختلال در گردش خون پاها می شوند. لذا ضروری است که این موضوع با دقت بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان بر اساس معیارهای مدون به انتخاب این تسهیلات در مراکز آموزشی اقدام کرد. مواد و روشها: این طرح یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی‭Cross- sectional‬ می باشد. نمونه ها از میان سالن های مطالعه خوابگاه های دانشجویی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شد. در این مطالعه‭ ۲ ‬ویژگی از میز و‭ ۵ ‬ویژگی از صندلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از مترفنری و گونیامتر چوبی اندازه گیری شد. با توجه به اینکه میز و صندلی های موجود در هر سالن از سه نوع تجاوز نمی کرد، از هر نوع حدود‭ ۱۰ ‬مورد اندازه گیری انجام شد. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار‭SPSS 10‬ مورد تحلیل قرار گرفت. نتابج: مقایسه میانگین مقادیر اندازه گیری شده برای ارتفاع نشیمنگاه صندلی، ارتفاع سطح رویی میزها، ارتفاع سطح زیرین میزها، عمق نشیمنگاه و ارتفاع پشتی از سطح نشیمنگاه صندلی با مقادیر محاسبه شده، در تمام موارد نشان دهنده اختلاف معنی داری بود. بحث و نتیجه گیری: با بررسی و مقایسه وضعیت میز و صندلی های موجود در کلاس های دانشکده ارتفاع میزها زیاد ‭ ۸۵)‬سانتی متر) و علاوه بر آن فاصله آن از تکیه گاه صندلی زیاد است. در نتیجه دانشجو مجبور است به هنگام یادداشت مطالب بر روی میز خم شده و حمایت پشتی صندلی را از دست می دهد. همین مسئله برای افرادی که در سالن های مطالعه ی خوابگاه به مطالعه می پردازند اتفاق می افتد اما این بار به خاطر فاصله ی میز از پشتی صندلی نیست، بلکه بخاطر بلند بودن ارتفاع نشیمنگاه صندلی به موجود می آید. محقق با بررسی و تحقیق در خصوص منبع مورد استفاده جهت طراحی و ساخت میز و صندلی های موجود، متوجه استاندارد شد تحت عنوان ( مبلمان میز و صندلی مراکز آموزشی - ویژگی ها) با شماره استاندارد‭ ۵۰۷۶ ‬که از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده بود. جالب توجه است که در تهیه این استاندارد گرایش هیچ یک از اعضای کمیسیون استاندارد مذکور، ارگونومی با بهداشت حرفه ای نبود. این موضوع می تواند بعنوان یک نقطه ضعف بزرگ برای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد چرا که در تدوین استانداردی که یکی از جنبه های اصلی آن، بحث ارگونومی است، هیچ متخصصی اظهار نظر نکرده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مهندسی انسانی
: بیماریهای عضلانی- استخوانی
: خستگی مفرط
: وسایل و تجهیزات
: آنتروپومتری
: Human Engineering
: Musculoskeletal Diseases
: Fatigue
: Equipment and Supplies
: Anthropometry
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حسن زاده، اکبر، همکار
: کریمی، سارا، همکار
: تاجیک، لیلا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهدی صادقی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۱۱‬
تاریخ اتمام : ‭1386/01/18‬
تاریخ شروع : ‭1385/03/20‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۱۷موجود‭‬
نظرسنجی