رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیوع اختلال خود بیمارانگاری در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان -‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50484
شماره مدرک : ‭ط۱۷۷۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سموعی، راحله، مجری
عنوان و نام پديدآور : شیوع اختلال خود بیمارانگاری در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان -‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ راحله سموعی؛ همکاران: فاطمه عمادی، فاطمه واصف پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: خود بیمارانگاری از جمله اختلالاتی است که با اشتغالات وسواسی که فرد در مورد سلامت خود دارد مشخص می گردد. این اختلال زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی فرد را به طور زیانباری تحت الشعاع قرار می دهد. در این راستا این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلال خود بیمارانگاری طراحی و تدوین شده است. مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است. این مطالعه بر روی‭ ۱۳۹ ‬نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برخوردار از حداقل یکسال سابقه کار به تفکیک دانشکده ها و ستاد مرکزی در سال‭ ۱۳۸۶ ‬انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خودبیمارانگاری از پرسشنامه‭MMPI-2‬ بود. گزارشات آماری به صورت توصیفی انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه تنها‭ ۲/۱۵ ‬درصد کارمندان مورد مطالعه به این اختلال مبتلا بودند ( شیوع‭ ۰/۰۲ ‬بوده است‭.(‬ این افراد در گروه سنی‭ ۴۱-۵۰ ‬سال و از جنس مونث بوده اند. مبتلایان در رشته علوم تجربی تحصیل کرده و تعداد بیشتری از آنها متاهل، استخدام رسمی و اداری سابقه کاری‭ ۲۵-۱۶ ‬سال بوده اند. بحث و نتیجه گیری: میزان شیوع خودبیمارانگاری در این مطالعه، نزدیک به شیوع در جمعیت عمومی و در گزارشات مختلف بوده است. همه مبتلایان زن و در دهه پنجم عمر بودند. همزمان با ورود به مرحله بازنشستگی و استقلال فرزندان از خانه، همچنین مسوولیت همزمان خانه داری و اشتغال زنان بروز یافته است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اختلالات شبه جسمی- شیوع
: اختلالات روانی
: اختلالات شخصیت
: نیروی انسانی بهداشت
: اختلالات وسواسی
: Personality Disorders- epidemiology
: Mental Disorders
: Prersonality Disorders
: Health Manpower
: Obsessive- Compulsive Disorders
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : عمادی، فاطمه ، همکار
: واصف پور، فاطمه ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : راحله سموعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۲۴۶‬
تاریخ اتمام : ‭1386/04/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۷۷موجود‭‬
نظرسنجی