رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل تعالی سازمانی‭EFQM‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50492
شماره مدرک : ‭ط۱۷۷۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اقبال، فرزانه، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل تعالی سازمانی‭EFQM‬ [طرح تحقیقاتی]/ فرزانه اقبال؛ همکاران طرح: محمد حسین یار محمدیان، علی سیادت، جهانگیر کریمیان، مریم یعقوبی، مرضیه گلکار، مصطفی کیانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮ر،‭۲۷۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل‭EFQM‬ صورت گرفت. امروزه مدیریت اثربخش منابع انسانی بزرگ ترین چالش فراروی مدیران بوده و باور عمیق بر به کارگیری و اجرای عملی شیوه ها و نظامهای نوین مدیریتی در حوزه منابع انسانی، از جمله مدل تعالی سازمانی‭EFQM‬ است که موجب، بهبود عملکرد و اثر بخشی سازمان می شود. به همین منظور هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل تعالی سازمانی‭EFQM‬ بوده است. مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی به صورت مقطعی انجام گرفته است. مکان انجام این پژوهش مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در سال‭ ۱۳۸۵ -۸۶ ‬بوده است. جامعه پژوهش شامل‭ ۳۲ ‬نفر از مدیران ستادی و معاونین آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که به دلیل کوچک بودن حجم جامعه، سرم شماری انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد و پروفرما طراحی شده بر اساس مدل‭EFQM‬ بوده و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای‭spsss‬ و‭EFQM‬ صورت گرفت. نتایج پژوهش: در نهایت مجموع امتیاز ارزیابی در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس روش پرسشنامه و پروفرما به ترتیب‭ ۵۵۰ ‬امتیاز و‭ ۵۱۶ ‬امتیاز ارزیابی شد و درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به ترتیب بر اساس روش پرسشنامه و پروفرما به صورت زیر می باشد: رهبری‭ ۶۵ ‬درصد،‭ ۶۱ ‬درصد، خط مشی‭ ۸۰ ‬درصد،‭ ۷۵ ‬درصد، کارکنان‭ ۶۰ ‬درصد،‭ ۵۸ ‬درصد، منابع‭ ۵۰ ‬درصد،‭ ۵۲ ‬درصد، فرآیند ها‭ ۶۰ ‬درصد،‭ ۵۳ ‬درصد، نتایج مشتری‭ ۵۰ ‬درصد،‭ ۴۳ ‬درصد، نتایج کارکنان‭ ۳۰ ‬درصد،‭ ۲۹ ‬درصد، نتایج جامعه‭ ۶۰ ‬درصد،‭ ۵۵ ‬درصد و نتیج کلیدی عملکرد‭ ۵۰ ‬درصد،‭ ۵۲ ‬درصد. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش در هر روش نشان داد که بیشترین نقاط قوت سازمان مربوط به حوزه خط مش و استراتژی و بیشترین ناحیه نیازمند بعهود مربوط به خوزه نتایج کارکنان است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ارزشیابی عملکرد کارکنان
: مدیریت کارکنان بیمارستان
: الگوهای نظری
: نیروی انسانی بهداشت
: تعیین خط مشی
: Employee Preformance Apprasial
: Personnel Administration, Hospital
: Models, theoritical
: Health Manpower
: Policy Making
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمد حسین، همکار
: سیادت، علی، همکار
: کریمیان، جهانگیر، همکار
: یعقوبی، مریم ، همکار
: بهرامی، سوسن، همکار
: گلکار، مرضیه، همکار
: کیانی، مصطفی، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فرزانه اقبال
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۳۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/20‬
تاریخ شروع : ‭1385/06/23‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۷۹موجود‭‬
نظرسنجی