خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50500
شماره مدرک : ‭ط۱۷۸۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سیادت، علی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی نیازهای انگیزش- بهداشت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ علی سیادت؛ همکاران طرح: سعید رجایی‌پور، سوسن بهرامی، سیما سیادت
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مسئولیت تحقق اهداف آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص و حصول خودکفایی در زمینه‌های مختلف بر عهده اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گذاشته شده است. انگیزش شغلی این اعضاء از موضوعات مهم مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود. زیرا در صورت ارضای نیازهای اعضای یک سازمان می‌توان به تحقق اهداف آن دست یافت. این مطالعه به منظور بررسی نیازهای انگیزش- بهداشت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است و در آن‭ ۱۷۷ ‬نفر بصورت روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ای محقق ساخته که روایی آنها با روش روایی محتوایی و پایایی آنها با روش محاسبه ضریب آلفای کرانباخ تایید شده بود جمع‌آوری شد. داده‌ها با نرم‌افزار‭spss‬ و با روشهای آماری بصورت درصد، میانگین واریانس، انحراف معیار و با آزمون‭t‬، ضریب پیرسون، تحلیل واریانس ی ک طرفه، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ... مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته‌های پژوهش نشان میدهد که ابعاد نیازهای انگیزشی (شناخت و قدردانی، موفقیت، رشد و پیشرفت، مسئولیت) بیش از سطح متوسط بوده و در مجموع نیازهای انگیزشی اعضای هیئت علمی بیش از سطح متوسط می‌باشد. همچنین از ابعاد ششگانه نیازهای بعداشتی ابعاد وسایل و تجهیزات، شرایط محیط کار، روابط اجتماعی میان افراد، مدیریت و خط مشی، ماهیت کار بیش از سطح متوسط بوده و بدین ترتیب نیازهای بهعداشتی در ابعاد‭ ۵ ‬گانه مذکور بیش از سطح متوسط است. لیکن در بعد حقوق و مزایای نیازهای بهداشتی در سطح متوسط می‌باشد. از طرفی نیازهای انگیزشی و بهداشتی اعضاء هیئت علمی تفاوت معنی دار وجود دارد یا به عبارت دیگر نیازهای انگیزشی بیش از نیازهای بهداشتی بوده است. بنابراین عوامل انگیزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهتر از عوامل بهداشتی بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: شناسایی نیازهای انگیزش- بهداشت اعضاء هیئت علمی دانشگاه، گامی موثر در جهت رضایت و ناراضی شغلی آنها و در نهایت کارایی و اثربخشی دانشگاه محسوب می‌شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : انگیزش
: هیات علمی
: رضایت شغلی
: احتیاجات و نیازهای خدمات بهداشتی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Motivation
: Faculty
: Job Satisfaction
: Health Services Needs and Demand
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رجایی‌پور، سعید، همکار طرح
: بهرامی، سوسن، همکار طرح
: سیادت، سیما ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علی سیادت
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۷۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/17‬
تاریخ شروع : ‭1385/08/17‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :