خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50503
شماره مدرک : ‭ط۱۷۹۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نیک‌بخت، اکرم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سبکهای رهبری مدیران گروههای آموزشی از دیدگاه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ اکرم نیک‌بخت؛ همکاران طرح: علی سیادت، رضا هویدا، اعظم مقدم
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۱۰۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان همبستگی بین مدیریت دانش با سبکهای رهبری مدیران گروههای آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. سوالات پژوهش با در نظر گرفتن مولفه‌های مدیریت دانش و سبک‌های رهبری چندگانه و با توجه به متغییرهایی چون( سن، سابقه خدمت و مرتبه علمی) مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری‭ ۶۱۰ ‬نفر اعضای هیئت علمی بود که از این تعداد‭ ۱۹۷‬نفر از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، دو پرسشنامه مدیریت دانش و سبک‌های رهبری چندگانه بود که پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب اعتبار‭a =۰/۹۲ ‬ و سبک‌های رهبری چندگانه با ضریب اعتبار‭a =۰/۸۹ ‬ بود. نتایج: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد که:‭۱ ‬) بین مولفه‌های مدیریت دانش با سبک رهبری تحولی رابطه معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی بین مدیریت دانش با رهبری تحولی(‭(r=۰/۳۶۶ ‬ می‌باشد که در سطح‭P<۰/۰۱ ‬ معنا دار است.‭۲ ‬) بین مدیریت دانش با رهبری تبادلی رابطه معنادار وجود ندارد. ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و رهبری تبادلی(‭(r =۰/۱۳۰ ‬ می‌باشد.‭۳ ‬) بین مدیریت دانش با رهبری عدم مداخله‌گر رابطه معنادار وجود ندارد. ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و رهبری عدم مداخله‌گر‭(r =۰/۰۴۴)‬ می‌باشد.‭۴ ‬) بین میانگین نمره‌های مدیریت دانش با سبک‌های رهبری چندگانه بر اساس مرتبه علمی و سن تفاوت وجود ندارد، ولی بین میانگین نمره‌های مدیریت دانش و سبک رهبری چندگانه بر حسب سابقه خدمت تنها در زمینه رهبری تحولی تفاوت وجود دارد که در سطح‭P <۰/۰۵ ‬ معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با وجود سبک رهبری تحولی در میان مدیران گروههای آموزشی امکان فراهم آوردن بستری مناسب جهت به کارگیری مولفه‌های مدیریت دانش در دانشگاه فراهم شده است و برخورداری مدیران از سبک رهبری تحولی ارتباط و مشارکت بیشتر را بین اعضاء و مدیران گروه دیگر بخشها فراهم نموده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت دانش
: سازمان و مدیریت
: رهبری
: هیات علمی
: آموزش پزشکی
: Organization and Administration
: Leadership
: Faculty
: Education, Medical
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سیادت، علی، همکار طرح
: هویدا، رضا، همکار طرح
: مقدم، اعظم، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اکرم نیک‌بخت
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۹۲‬
تاریخ اتمام : ‭1386/10/23‬
تاریخ شروع : ‭1386/03/03‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)