رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و مقایسه مقدار علل کسورات دارو و ملزمات پزشکی در لیست صورتحساب دارو و ملزمات مصرفی اتاق عمل بیماران‭CABG‬ در بیمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی در نیمه اول‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50512
شماره مدرک : ‭ط۱۷۹۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : زرگرزاده، امیر، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین و مقایسه مقدار علل کسورات دارو و ملزمات پزشکی در لیست صورتحساب دارو و ملزمات مصرفی اتاق عمل بیماران‭CABG‬ در بیمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی در نیمه اول‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ امیر زرگرزاده؛ همکاران طرح: سمانه ذاکری، اعظم یزدی؛ مشاور: سعید کریمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۷۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: از جمله منابع درآمدی بیمارستان با توجه به قانون بیمه همگانی، ارائه و فروش خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. مهمترین مشکلی که این سازمان‌ها با بیمارستان‌ها دارند این است که بیمارستان‌ها را در مضیقه مالی قرار می‌دهند بارزترین دلیلی که در این مقوله به چشم می‌خورد مبالغی است که سازمان‌های بیمه‌گر تحت عنوان کسورات معمولا هر ماهه پس از رسیدگی به اسناد مالی بیمارستان‌ها از منابع درخواستی توسط بیمارستان‌ها کسر می‌شود. مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش لیست دارو و ملزومات مصرفی پزشکی لیست صورتحساب اتاق عمل پرونده‌های‭CABG‬ در بیمارستانهای چمران، سینا، سپاهان می‌باشد. ابزار مطالعه فرمی است که حاوی اطلاعات در زمینه خصوصیات دموگرافی بیماران، نوع بیمه درمانی، شماره پرونده، نوع دارو و ملزمات مصرفی پزشکی، مقدار هزینه ثبت شده توسط تایپیست اتاق عمل، هزینه مورد قبول سازمان‌های بیمه‌گر، مغایرت( کسورات) این دو مقدار و علت کسورات است. داده‌های این پژوهش با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در سطح آماری با استفاده از جداول و نمودار فراوانی و میانگین استفاده شد. نتایج: میانگین مقدار هزینه کسورات دارو در لیست دارو و ملزومات اتاق عمل بیماران بای پاس قلبی در بیمارستان چمران‭ ۶۷۲۸۳/۸۸۳ ‬ریال، در بیمارستان سینا‭ ۵۱۰۱۰/۴۳۸ ‬ریال، و در بیمارستان سپاهان‭ ۲۵۶۵۱/۵۷۹ ‬ریال بوده است. میانگین مقدار هزینه کسورات ملزومات مصرفی در لیست دارو و ملزمات اتاق عمل در بیمارستان چمران‭ ۴۰۶۰۳۸/۶۰‬ریال، در بیمارستان سینا‭ ۱۷۶۴۰۰ ‬ریال و در بیمارستان سپاهان‭ ۳۲۱۵۸۱/۵۸ ‬ریال بوده است. بیشترین علل کسورات دارو و ملزمات در بیمارستان دولتی چمران عدم تعهد بیمه(‭ ۳۵ ‬درصد) و درخواست بیش از حد مصرف(‭ ۴۹ ‬درصد) بوده است. در بیمارستان خصوصی سینا درخواست بیش از حد مصرف(‭ ۶۵ ‬درصد) و اشتباه تایپی(‭ ۳۵ ‬درصد) و در بیمارستان خصوصی سپاهان عدم تعهد بیمه(‭ ۳۰ ‬درصد) و درخواست بیش از حد مصرف(‭ ۵۹ ‬درصد) اشتباه تایپی(‭ ۱۰ ‬درصد) مغایرت قیمت(‭۰/۴ ‬) می‌باشد. در بیمارستان چمران هفت علت برای کسورات دارو و ملزمات اتاق عمل دیده می‌شود در حالی که در بیمارستان سینا فقط دو علت( درخواست بیش از حد مصرف و اشتباه تایپی) دیده می‌شود و در بیمارستان سپاهان در مجموع سه علت( درخواست بیش از حد مصرف، اشتباه تایپی و عدم تعهد بیمه) دیده می‌شود. بحث و نتیجه گیری: میانگین هزینه یک عمل جراحی بای پاس عروق کرونر قلبی در بیمارستان دولتی چمران تقریبا نصف هزینه همین عمل در بیمارستان‌های خصوصی سینا و سپاهان است. در صورتی که میانگین هزینه کسورات در بیمارستان دولتی چمران تقریبا دو برابر میانگین هزینه کسورت در بیمارستان‌های خصوصی سینا و سپاهان است. دو علت مشترک که بیشترین علل کسور را در سه بیمارستان به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از درخواست بیش از حد و اشتباه تایپی در ثبت اطلاعات اتاق عمل از لیست دست نویس به لیست کامپیوتری که در بیمارستان چمران عللی دیگر نیز برای کسورات به چشم می‌خورد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت مالی بیمارستان
: بیمارستان‌های خصوصی
: بیمارستان‌های دولتی
: بیمه
: اقدامات عمل جراحی
: بای پس عروق کرونر
: Financial Management, Hospital
: Hospitals, Private
: Hospitals, Public
: Insurance
: Surgical Procedures, Operative
: Coronary Artery Bypass
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ذاکری، سمانه، همکار طرح
: یزدی، اعظم، همکار طرح
: کریمی، سعید، مشاور طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : امیر زرگرزاده
مشاور طرح : مشاور: سعید کریمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۵۱۳۰‬
تاریخ اتمام : ‭1385/07/15‬
تاریخ شروع : ‭1385/04/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۹۹موجود‭‬
نظرسنجی