خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50521
شماره مدرک : ‭ط۱۸۰۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : کارکردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تهران در زمینه مدیریت بحران [طرح تحقیقاتی]/ محمدحسین یارمحمدیان؛ همکاران طرح: فاطمه مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۵۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: حوادث غیرمترقبه بعضا اجتناب ناپذیر و پیشگیری از بروز آنها ناممکن، اما اعلام هشدار و اخطار به موقع به مردم کاهش اثرات حادثه را با برنامه‌ریزی صحیح و واکنش سریع در هنگام بروز حوادث تا حدود زیادی از میزان خسارت و زیان‌های وارده می‌کاهد. هدف این پژوهش برسی کارکردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان از دیدگاه مسئولین در زمینه مدیریت بحران می‌باشد. مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ژوهش شامل کلیه مسدولین دانشگاه تهران و اصفهان می‌باشد، روش نمونه‌گیری بصورت طبقه‌ای متناسب با حجم که تعدادشان در تهران‭ ۱۵۲ ‬نفر در اصفهان‭ ۹۶ ‬نفر انتخاب شدند که با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد نمونه‭ ۲۶۰ ‬برآورد گردیده که از این تعداد پرسشنامه توزیع شده تعداد‭ ۲۴۸ ‬پرسشنامه عودت داده شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل‭ ۲۴ ‬سوال بسته پاسخ بر اساس طیف لیکرت می‌باشد که چهار مولفه کارکردهای آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و خدمات اجرایی را اندازه‌گیری می‌کند. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ‭ ۰/۸۸ ‬برآورد گردیده است. نتایج: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد از نظر پاسخگویان کارکردهای آموزشی، پژوهشی، مشاوره، خدمات اجرایی بیش از سطح متوسط جزء کارکردهای دانشگاه در زمینه مدیریت بحران قلمداد می‌شود. بحث: مقایسه نظرات مسئولین دانشگاه اصفهان و تهران در خصوص کارکردهای مدیریت بحران نشان داد بین نظرات آنان در خصوص کارکردهای آموزشی، کارکردهای پژوهشی، کارکردهای مشاوره‌ای و کارکردهای خدمات اجرایی تفاوت وجود دارد. بعبارت دیگر مسئولین اصفهان تاثیر کارکردهای فوق را در مدیریت بحران بیشتر از مسئولین تهران موثر دانسته‌اند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بلاها
: فوریت های پزشکی
: مدیریت خطر
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: آموزش خاص
: حوادث
: Disasters
: Emergencies
: Risk Management
: Academic Medical Centers
: Education, Special
: Accidents
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مصور، فاطمه، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدحسین یارمحمدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۲۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/03/30‬
تاریخ شروع : ‭1386/01/23‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)