رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین میزان رواج مدلهای خادمیت و عاملیت در میان مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50525
شماره مدرک : ‭ط۱۸۱۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین میزان رواج مدلهای خادمیت و عاملیت در میان مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمدحسین یارمحمدیان؛ نگارش طرح: نجمه تقی‌ملایی؛ مشاور طرح: محمود کیوان‌آرا؛ مشاور آماری: محسن حسینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۷‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تضاد میان منافع مدیران و منافع سازمانها در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دو تئوری عاملیت و خادمیت گردیده است. با توجه به اینکه مالکان سرمایه در بیمارستانهای آموزشی به دلیل دولتی بودن مردم هستند استفاده از هر یک تئوری های مطرح شده می‌تواند باعث افزایش یا کاهش منافع مردم شود که در این تحقیق میزان رواج مدلهای خادمیت و عاملیت در میان مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روشها: در این پژوهش که نوعی پژوهش توصیفی است با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‭ ۲۵ ‬سوالی که بر اساس آیتم‌های اصلی: نیازها: تعهد ارزشی، فاصله قدرت، کاربرد قدرت، مدل انسان و ساختار سازمانی و طیف لیکرت‭ ۵ ‬گزینه‌ای طراحی شده بود و پس از مرحله پایلوت بین‭ ۷ ‬نفر از مدیران ارشد و تایید کارشناسان مدیریت و نرم افزار‭SPSS‬ تعیین اعتبار و روائی گردید بین‭ ۲۸ ‬نفر از مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان توزیع گردید و با استفاده از آمار توصیفی( درصد و توزیع فراوانی) میزان رواج دو مدل عاملیت و خادمیت بررسی گردید. در نمره دهی به سوالات در‭ ۱۳ ‬سوال عاملیت بالاترین نمره از‭ ۱ ‬تا‭ ۵ ‬را کاملا مخالفم و در‭ ۱۲ ‬سوال خادمیت بالاترین نمره را کاملا موافقم به خود اختصاص داد. نتایج: از‭ ۲۸ ‬مدیر ارشد بیمارستانهای آموزشی‭ ۱۹ ‬نفر از مدل عاملیت و‭ ۹ ‬نفر از مدل خادمیت استفاده می‌کنند. در بررسی ویژگی های دموگرافیک مدیران از نظر وضعیت تاهل بیشترین درصد استفاده از مدل عاملیت در مدیران مجرد(‭ ۱۰۰ ‬درصد) می‌باشد. از نظر جنسیت بیشترین درصد استفاده از مدل عاملیت در مدیران مرد(‭۶۸/۱۸ ‬) و بیشترین درصد مدل خادمیت در مدیران زن(‭ ۳۳/۴ ‬درصد) دیده می‌شود. از نظر تحصیلات بیشترین درصد عاملیت در مدیران لیسانس(‭ ۷۵ ‬درصد) و بالاترین درصد مدل خادمیت در مدیران فوق لیسانس و بالاتر(‭ ۳۷/۵ ‬درصد) می‌باشد. از نظر نوع بیمارستان بیشترین درصد مدل عاملیت در بیمارستانهای عمومی(‭ ۷۵ ‬درصد) و مدل خامدیت(‭ ۶۶/۶۶ ‬درصد) در بیمارستانهای فوق تخصصی به چشم می‌خورد. از نظر درجه بیمارستانهای درجه یک خوب بالاترین درصد عاملیت(‭ ۷۸/۲۶ ‬درصد) و بیمارستانهای درجه یک عالی بالاترین درصد خادمیت یعنی‭ ۸۶/۴۳ ‬درصد را دارا می‌باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج و اطلاعات بدست آمده میزان رواج بیشتر مدل عاملیت را نشان می‌دهد. از نظر ویژگیهای دموگرافیک به غیر از رابطه بین درجه و نوع بیمارستان و میزان رواج مدلهای عاملیت و خادمیت، دیگر ویژگیها یعنی وضعیت تاهل، جنس و سطح تحصیلات تاثیر آنچنانی بر افزایش درصد خادمیت ندارد. مدیران ارشد بیمارستانهای فوق تخصصی و درجه یک عالی بیشترین درصد استفاده از مدل خادمیت را دارند و این نتیجه می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بیمارستانها برای افزایش درجه خود و رسیدن به سطح درجه یک عالی بهتر است مدیران ارشدی را به کار گیرند که از مدل خادمیت بیشتری استفاده می‌کنند یا به عبارتی خادمان بهتری هستند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت بیمارستان
: بیمارستان‌های آموزشی
: مدیران بیمارستان
: Hospital Administration
: Hospitals Teaching
: Hospital Administrators
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : تقی‌ملایی، نجمه، نگارش طرح
: کیوان‌آرا، محمود، مشاور طرح
: حسینی، محسن ، مشاور آمار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدحسین یارمحمدیان
مشاور طرح : مشاور طرح: محمود کیوان‌آرا؛ مشاور آماری: محسن حسینی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۵۰۵۴‬
تاریخ اتمام : ‭1385/09/30‬
تاریخ شروع : ‭1385/04/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۱۳موجود‭‬
نظرسنجی