خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50527
شماره مدرک : ‭ط۱۸۱۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یوسفی، علیرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی عوامل مدیریت دانش در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان از نظر پرسنل بیمارستان‌ها در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علیرضا یوسفی؛ همکار طرح: حکیمه فهیمی‌بادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۹۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه به تاکید فزاینده بر سازمان های دانش محور به جای سازمان های تولید محور دانش از عوامل مهم در سازمان ها به حساب می آید، و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه ی حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقوا تر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتی بر دانش را پیدا کند. به کارگیری مدیریت دانش در بیمارستان ها با توجه به وسعت و تنوع فعالیت ها، اهمیت آنها، پیچیدگی سازمان و ...نیز امری ضروری است. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از دیدگاه پرسنل آنها در ماههای دی و بهمن‭ ۱۳۸۶ ‬انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می باشد. جمعیت نمونه مورد مطالعه‭ ۲۲۰ ‬نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرشنامه ای است که حاوی‭ ۲۱ ‬سوال می باشد که در سال‭ ۲۰۰۱ ‬توسط پاستور تهیه شه و روایی آن به تائید کارشناسان مربوط و پایانی آن بر اساس ضریب آلفای کرونیاخ‭ ۹۵ ‬درصد برآورد شد. تجزیه تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج: میانگین نظر پاسخگویان نسبت به سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش، سیستم های رهبری مدیریت دانش سیستم تشویق و پاداش دهی مدیریت دانش سیستم آموزش مدیریت دانش‭۲ ‬، سیستم ارتباطی مدیریت دانش می باشد. در تمامی شش حیطه ی مدیریت دانش میانگین نمره پاسخگویی با مدرک لیسانس و فوق دیپلم بوده است. و نیز میانگین نمره پاسخگویان مرد از میانگین نمره پاسخگویان زن بیشتر بوده است. و در حیطه های سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش، سیستم تشویق و پاداش دهی مدیریت دانش با توجه به میزان سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل ارزیابی استقرار عوامل مدیریت دانش کمتر از حد متوسط می باشد که می تواند به دلیل عدم آگاهی از اهمیت و کاربرد این اصل مهم در پیش برد اهداف باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت دانش
: بیمارستان‌های آموزشی
: مدیریت کارکنان بیمارستان
: ارزشیابی عملکرد کارکنان
: Hospitals, Teaching
: Personnel Administration, Hospital
: Employee Performance Apprasial
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فهیمی‌بادی، حکیمه ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علیرضا یوسفی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۶۳۴۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/11/25‬
تاریخ شروع : ‭1386/10/13‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)