رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت مصرف محلول‌های ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات پزشکی در مراکز آموزشی درمانی امین در سال‭ ۱۳۸۴ ‬و مقایسه آن با استاندارها "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50541
شماره مدرک : ‭ط۱۸۲۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مباشری‌زاده، سینا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت مصرف محلول‌های ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات پزشکی در مراکز آموزشی درمانی امین در سال‭ ۱۳۸۴ ‬و مقایسه آن با استاندارها [طرح تحقیقاتی]/ سینا مباشری‌زاده؛ همکار طرح: انیس عباسی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۹۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: یکی از مهمترین راههای انتقال میکروارگانیسم‌ها به بیماران از طریق تماس دست با سطوح آلوده می‌باشد. نظافت و ضدعفونی مناسب سطوح و تجهیزات بیمارستان به خصوص مکان‌هائی که تماس زیادی با دست بیمار و پرسنل دارند می‌تواند انتقال پاتوژن‌های بیمارستانی را از سطوح به بیماران به حداقل برساند. نظافت و ضدعفونی صحیح، با محلولهای مناسب و غلظت‌های کافی در مناطقی که نیاز به ضدعفونی دارند می‌تواند باعث کاهش چشمگیر انتقال این میکروارگانیسم‌های پاتوژن به بیماران و سایر افراد در بیمارستان گردد. بنابراین کلیه مراکز بهداشتی درمانی با ایجاد سیاستهای مدون و برنامه‌ای مناسب جهت استفاده بهینه و اقتصادی از محلولهای ضدعفونی کننده نه نتها از انتقال میکروارگانیسم‌های پاتوژن به بیماران و سایر افراد جلوگیری می‌کند بلکه از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به مراکز بهداشتی درمانی نیز می‌کاهد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت مصرف محلولهای ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات پزشکی و مقایسه آن با استانداردها است. مواد و روشها: این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در بهار سال‭ ۱۳۸۴ ‬در مرکز آموزشی درمانی امین صورت پذیرفت. در این مطالعه نوع، غلظت، هزینه‌های جاری محلول ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات بیمارستان بررسی شده و پیش بینی گردید که در صورت رعایت پروتکل استاندارد، هزینه‌ها چه تغییری می‌نماید و در نهایت مقایسه آنها صورت پذیرفت. برای جمع آوری اطلاعات چک لیست تهیه شد که روایی و اعتبار آن وابسته به محتواست و توسط کارشناسان تایید شده است و با گرفتن اطلاعات از‭ ۶ ‬بخش بیمارستان تکمیل گردید. نمایش داده‌ها به صورت توصیفی است که برای آن از جداول توزیع فراوانی و یا رسم نمودار استفاده نمودیم و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره کای اسکویر و آماره‭t.test‬ استفاده شد. داده‌ها در این پژوهش وارد نرم افزار آماری‭SPSS‬ شده و تحلیل گردید. نتایج: مصرف هیپوکلریت سدیم( آب ژاول) جهت ضدعفونی سطوح بیمارستان‭ ۱۶۸/۷۵ ‬لیتر و با رقت‭ ۹۳۷۵ PPM‬بوده و هزینه‌ای که در برداشته‭ ۲۴۴۶۸۷ ‬ریال بوده است که پس از استفاده با رقت استاندارد‭ ۱۶ ،۵۰۰-۱۰۰۰ PPM‬لیتر هیپوکلریت سدیم مورد نیاز است که هزینه‌ای معادل‭ ۲۳۰۶۹ ‬ریال دارد. همچنین‭ ۳۷/۵۵ ‬لیتر ساولن،‭ ۳۱ ‬لیتر الکل،‭ ۴ ‬لیتر دکونکس استفاده شده که آنها نیز با رقت غیر استاندارد مصرف می‌شد و مبلغ هزینه شده برای خرید آنها به ترتیب‭ ۷۹۸۶۶۷ ‬ریال،‭۱۱۸۸۰۰‬ریال،‭ ۱۴۹۰۰۰ ‬ریال بوده که پس از استفاده با رقت استاندارد هزینه خرید آنها به‭ ۴۰۵۲۷۱ ‬ریال،‭۹۷۰۰۵ ‬ریال و‭ ۲۹۹۲۰ ‬ریال کاهش می‌یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تولید روزافزون مواد شیمیایی جهت مقاصد ضدعفونی و وسعت تبلیغات اغراق آمیز و مصرف این مواد در مراکز درمانی، تحقیق و بررسی ادعاهای موجود و استفاده از توصیه‌های علمی و کاربرد محلولهای مختلف با توجه به هزینه‌های جاری آنها در مراکز درمانی نقش تعیین کننده‌ای در سیستم بهداشتی این مراکز دارد. و با مطالعات متعدد استفاده از ضدعفونی کننده‌ها با غلظت، هزینه، اثر مناسب برای ضدعفونی سطوح بیمارستانی و تجهیزات پزشکی توصیه شده است. که اجرای آن در کاهش عفونت‌های بیمارستانی و هزینه‌های تحمیل شده بسیار موثر است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مواد ضدعفونی کننده
: وسایل و تجهیزات بیمارستانی
: هزینه و تحلیل قیمت
: انتشار عفونت
: محلول‌ها
: Anti-Infective Agents
: Equipment and Supplies, Hospital
: Cost and Cost Analysis
: Cross Infection
: Hospitals
: Solutions
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : عباسی، انیس، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سینا مباشری‌زاده
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۴۰۲۷‬
تاریخ اتمام : ‭1384/07/18‬
تاریخ شروع : ‭1384/04/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۲۹موجود‭‬
نظرسنجی