رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه تطبیقی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو‭(۲۰۰۰ )۹۰۰۱ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50551
شماره مدرک : ‭ط۱۸۳۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صاحب‌زاداه، ماندانا، مجری
عنوان و نام پديدآور : مطالعه تطبیقی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو‭(۲۰۰۰ )۹۰۰۱ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ ماندانا صاحب‌زاده؛ همکار طرح: غلامعباس باغبان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮م،‭۱۲۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تامین کیفیت خدمات و مراقبت‌های بیمارستانی همواره بعنوان یک موضوع مهم ذهن مدیران این عرصه را بخود مشغول داشته است. در این میان ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در بخش اورژانس بدلیل شرایط خاص آن از اهمیت دو چندان برخوردار است. از آنجایی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تدوین جزوه‌ای که مشتمل بر دو قسمت استانداردهای اورژانس و استانداردهای سایر بخشهای بیمارستان می‌باشد بطور سالیانه بیمارستانها را توسط کارشناسان معاونت درمان مورد ارزشیابی قرار می‌دهد این مساله به ذهن خطور می‌کند که موارد در نظر گرفته شده برای ارزشیابی اورژانس تا چه حد با استاندارهای متعتبر موجود در زمینه تامین کیفیت خدمات همخوانی دارد و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب را تضمین می‌نماید. لذا محقق بجا و ضروری دانست پژوهشی را در خصوص تطبیق استانداردهای اورژانس بیمارستانها تدوین شده بوسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با استانداردهای ایزو‭۲۰۰۰ )۹۰۰۱ ‬) که از معتبرترین استانداردها می‌باشد انجام دهد و کاستی ها را در این زمینه مشخص نماید تا در جهت رفع آنها در آینده نزدیک اقدامات موثر صورت پذیرد. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای، توصیفی و تطبیقی می‌باشد. این تحقیق روی سوالات کتابچه الف دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی بیمارستانهای عمومی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود. نمونه گیری در این پژوهش وجود ندارد و تمام سوالات مندرج در کتابچه الف دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی بیمارستانهای عمومی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بررسی سوالات در انطباق با عناصر و بندهای ایزو می‌باشد. بدین صورت که استانداردهای ایزو مورد مطالعه قرار گرفت و مصداقهای بیماریستانی برای الزامات هشتگانه استانداردهای ایزو‭۲۰۰۰ )۹۰۰۱‬) تدوین شد و با رسم جداولی میزان تطبیق این دو گونه استانداردها تعیین شد و در نهایت بصورت تحلیل نظری کاستیهای استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان داده شد. نتایج: طبق بررسی های انجام گرفته،‭ ۲۷ ‬مورد از بندهای ایزو یعنی‭ ۵۲/۹ ‬درصد آنها در هیچ کدام از سوالات کتابچه الف ارزشیابی بیمارستانهای عمومی کشور- مخصوص اورژانس- مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاهده نشد و فقط‭ ۲۴ ‬مورد از بندهای ایزو یعنی‭ ۴۷/۱ ‬درصد آنها حداقل با یکی از سوالات کتابچه الف مطابقت داشت. در بین بندهایی که با استانداردهای کتابچه الف مطابقت داشت، زیر ساختار با‭ ۱۲۶ ‬مورد(‭ ۵۵/۵ ‬درصد سوالات کتابچه الف) پرکاربردترین بند ایزو نیازمندی های عمومی سیستم مدیریت کیفیت، کنترل مستندات، اهداف کیفیتی، طرح ریزی طراحی و توسعه و کنترل محصول نا منطبق با‭ ۱ ‬مورد(‭ ۰/۴ ‬درصد سوالات کتابچه الف) کم کاربردترین بندهای ایزو در استانداردهای مصوب وزارت بهداشت بودند. مجموع از‭ ۲۲۷ ‬سوال کتابچه الف،‭ ۱۸۷ ‬سوال معادل‭ ۸۲ ‬درصد کل سوالات حداقل با یکی از بندهای ایزو مطابقت داشت. بحث و نتیجه گیری: حدود‭ ۸۲ ‬درصد سوالات حداقل با یکی از بندهای ایزو مطابقت دارند ولی همانطور که ذکر شد بسیاری از بندهای ایزو در هیچ سوالی وجود نداشت و نتیجه اینکه استانداردهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دید و نگرشی جامع‌نگر به کلیه جوانب سازمان و فرایندها و مدیریت آنگونه که ایزو نگاه می‌کند ندارند و به همین دلیل علی رغم اینکه ارزشیابی سالانه انجام می‌شود و بسیاری از بیمارستانها نیز درجه‭ ۱ ‬و‭ ۲ ‬می‌گیرن اما هنوز شکایت که بازتاب محکمی از عدم کیفیت است به مقدار زیاد و مکرر وجود دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خدمات فوریت‌های پزشکی- استانداردها
: مدیریت کیفیت جامع
: مراقبت‌های عمومی از بیمار
: Emergency Medical Services- standards
: Total Quality Management
: General Patient Care
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : باغبان، غلامعباس، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ماندانا صاحب‌زاده
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۴۲۰۴‬
تاریخ اتمام : ‭1384/11/02‬
تاریخ شروع : ‭1384/09/10‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۳۹موجود‭‬
نظرسنجی