خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50560
شماره مدرک : ‭ط۱۸۴۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ محمدحسین یارمحمدیان؛ همکاران طرح: مریم فریورافشار، مونا دستغیب پارسا
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۲۵۰‬ص.‬:جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سیستم‌های مختلف اجتماعی نمی‌توانند جدا از عوامل محیطی زندگی کنند، آثار وضعی فعل و انفعالات متقابل بین سازمان و محیط موجبات رشد و ادامه حیات نهادهای اجتماعی را فراهم ساخته و به صورت تغییر و دگرگونی های مداوم در سازمانهای اجتماعی به چشم می‌خورد. از آنجائیکه نیروی انسانی در سازمانها مهمترین عامل اثربخشی و کارآیی است، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حائز اهمیت می‌باشد. لذا هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است. جامعه پژوهش‭ ۷۰۰ ‬نفر بوده که‭ ۱۵ ‬درصد آن به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه واکنشهای کارکنان نسبت به تغییر و پرسشنامه پذیرش شغل می‌باشد، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفا کرونباخ( ضریب آلفای پرسشنامه تعیین واکنش برابر‭ ۰/۷۶ ‬و پرسشنامه‌ی پذیرش تغییر شغل برابر‭۰/۸۴ ‬) تعیین گردید و داده‌های حاصل از آنها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ مورد تحلیل و قضاوت قرار گرفته است. نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که‭ ۴۴ ‬درصد افراد در گروه سنی‭ ۳۰-۳۹ ‬سال بوده و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بوده است.‭ ۵۵ ‬درصد افراد مورد مطالعه کارشناس و‭ ۴۵ ‬درصد کارمند می‌باشند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد‭ ۱۲/۶ ‬سال بوده و‭ ۵۴ ‬درصد کارکنان استخدام رسمی می‌باشند. امتیازات کسب شده از پرسشنامه پذیرش تغییر شغل بین‭ ۵-۲۵ ‬بوده و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان‭ ۱۴/۴۲ ‬شده است و همچنین امتیازات حاصل از پرسشنامه واکنش کارکنان بین‭ ۶-۲۴ ‬بوده و میانگین واکنشهای انکار‭۱۴/۱۲ ‬، مقاومت‭۱۶/۳۲ ‬، اکتشاف‭ ۱۳/۹ ‬و تعهد‭ ۱۲/۱۵ ‬می‌باشد. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنشهای انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می‌باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزشهای مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند( استخدام رسمی) واکنش بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می‌دهند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نوآوری سازمانی
: کارکنان اداری
: مدیریت کارکنان بیمارستان
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: محیط اجتماعی
: Organizational Innovation
: Administrative Personnel
: Personnel Administration, Hospital
: Accademic Medical Centers
: Social Environment
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فریورافشار، مریم، همکار طرح
: دستغیب‌پارسا، مونا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدحسین یارمحمدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۴۲۵۹‬
تاریخ اتمام : ‭1384/11/25‬
تاریخ شروع : ‭1384/10/05‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)