خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50561
شماره مدرک : ‭ط۱۸۴۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صاحب‌زاده، ماندانا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ ماندانا صاحب‌زاده؛ همکاران طرح: مهرالسادات علوی دهکردی، مریم یزدی کجانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۷۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سندرم برنات دارای ابعاد مختلفی است که عبارتند از: خستگی عاطفی، عملکرد فردی و مسخ شخصیت. فرسودگی شغلی بیشتر در افرادی که در مراکز اجتماعی و بهداشتی- درمانی مشغول به کار هستند خود را نشان می‌دهد، چرا که این گونه مشاغل با مراجعه کنندگان و استرس کاری بسیاری روبه‌رو هستند و قطعا در ایجاد روابط کاری با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین حالت فرسودگی در آنها بیشتر دیده می‌شود. بنا مطالب فوق تصمیم بر آن شد طی این تحقیق میزان فرسودگی شغلی مدیران در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان مشخص گردد. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد. در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری هیچ نمونه گیری انجام نشد و تمام مدیران، مترون‌ها و سوپروایزرهای بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در این تحقیق شرکت کردند و به تعداد‭ ۷۲ ‬نفر از آنها پرسشنامه داده شد. برخی از آنها به دلیل مشغله زیاد کاری از تکمیل پرسشنامه خودداری کردند به طوری که‭ ۱۸ ‬پرسشنامه تکمیل نشده به پژوهشگران عودت شد و تعداد‭ ۵۴ ‬پرسشنامه نیز تکمیل گردید. بررسی فرسودگی شغلی توسط پرسشنامه ویژگی های فردی، اجتماعی و شغلی محقق ساخته و پرسشنامه فرسودگی شغلی مدیران که توسط مسلاچ و جکسون طراحی شده است، انجام گرفته است. سپس با استفاده از نرم افزار یارانه‌ای‭SPSS‬ و روش‌های مختلف آمار استنباطی چون آزمون‭t‬، آنالیز واریانس، آزمون کای اسکوئر، آزمون کروسکال والیس، آزمون مان ویتنی و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفت. نتایج: بین جنسیت و هیچ یک از حیطه‌های فرسودگی شغلی ارتباط معناداری به دست نیامد. همچنین بین سمت و هیچ یک از حیطه‌های فرسودگی شغلی نیز ارتباط معناداری به دست نیامد. بین سمت و جنس، آخرین مدرک تحصیلی و زمان شیفت کاری رابطه معناداری به دست آمد. بین وضعیت تاهل و سمت رابطه معناداری به‌دست نیامد. همچنین بین تعداد شیفت کاری در شبانه‌روز و سمت نیز رابطه معناداری به دست نیامد. میانگین سن و سابقه کار در سه گروه تقریبا بود. بین وضعیت تاهل با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه‌ای به دست نیامد ولی وضعیت تاهل با عملکرد فردی رابطه داشت، به طوریکه در مجردها بیشتر از متاهل‌ها بود. بین آخرین مدرک تحصیلی با هیچکدام از حیطه‌ها رابطه معناداری به دست نیامد. خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در صبح بیشتر از بقیه شیفت‌ها بود ولی عملکرد فردی در همه شیفت‌ها یکسان بوده است. بین تعداد شیفت کاری در شبانه‌روز با هیچکدام از حیطه‌های فرسودگی شغلی رابطه معناداری به دست نیامد. بین خستگی عاطفی با مسخ شخصیت همچنین بین سابقه کار با سن نیز رابطه مستقیم به دست آمد. بین خستگی عاطفی با عملکرد فردی همچنین بین سابقه کار و مسخ شخصیت و نیز بین مسخ شخصیت و سن رابطه معکوس به دست آمد. بین خستگی عاطفی و عملکرد فردی با سن، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه کار، تعداد شیفت کاری در شبانه‌روز رابطه معناداری به دست نیامد. بحث و نتیجه‌گیری: میانگین نمره خستگی عاطفی در مدیران کم و در مترون‌ها و سوپروایزرها متوسط گزارش شد. میانگین نمره مسخ شخصیت در هر سه گروه کم گزارش شد و بالاخره میانگین نمره عملکرد فردی در مدیران و سوپروایزرها متوسط و در مترون‌ها زیاد گزارش شد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فرسودگی شغلی
: مدیران بیمارستان
: بیمارستان‌های دانشگاهی
: Burnout, Professional
: Hospital Administrators
: Hospitals, University
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : علوی دهکردی، مهرالسادات، همکار طرح
: یزدی کجانی، مریم ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ماندانا صاحب‌زاده
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۱۷۹۲۰۰‬
تاریخ اتمام : ‭1385/05/21‬
تاریخ شروع : ‭1385/04/03‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :