رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی میزان رعایت استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات و ... درمانگاههای عمومی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50562
شماره مدرک : ‭ط۱۸۵۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نوری، مرتضی، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارزشیابی میزان رعایت استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات و ... درمانگاههای عمومی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مرتضی نوری؛ همکار طرح: معصومه جهانبازی؛ مشاور طرح: مسعود فردوسی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۱۴۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه مراقبتهای بهداشتی یک مساله اصلی به شمار می‌رود. و بدون توجه به کشور مورد نظر هدف کلیه برنامه‌های مراقبت بهداشتی دستیابی به بالاترین کیفیت با توجه به منابع موجود است. با توجه به این که خدمات سرپایی طیف بسیار وسیعی از جمعیت را در بر می‌گیرد و قابل روئیت ترین وجه سیستم بهداشتی و درمانی یک کشور است و از آن جایی که فعالیتی تحت عنوان ارزشیابی بر روی درمانگاهها صورت نمی‌گیرد و در نتیجه درجه بندی خاصی به درمانگاهها اختصاص داده نمی‌شود و با توجه به این که هر ارزشیابی مستلزم یک پیش نیاز ضروری به نام استاندارد است بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم تا با گردآوری استانداردهای درمانگاه و ارزشیابی میزان رعایت این استانداردها در درمانگاههای عمومی شهر اصفهان و در نتیجه درجه بندی آنها و در نهایت پیشنهادی برای سطح بندی درمانگاهها بتوانیم گامی در جهت افزایش میزان رعایت استانداردها و نتیجتا بهبود کیفیت خدمات ارائه شده برداریم. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، مقطعی، کاربردی می‌باشد. جمعیت هدف کلیه درمانگاههای شهر اصفهان و جمعیت نمونه شامل‭ ۱۶ ‬درمانگاه عمومی شهر اصفهان که عبارتند از:‭ ۴ ‬درمانگاه عمومی خصوصی( جی، آتیه دستگرد، رضوی، امید)،‭ ۴ ‬درمانگاه عمومی دولتی( شماره یک چهارباغ، مسجد سید، غرضی، احمدآباد)،‭ ۴ ‬درمانگاه عمومی وابسته به نهاد( شهدای مسجدالرسول، سیدالشهدا، فجر، شرکت نفت) و‭ ۴ ‬درمانگاه عمومی خیریه( فاطمیه، ابوالعباس، جوادالائمه، سالار شهدا) می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیست خود ساخته با‭ ۳۰۰ ‬سوال با جوابهای هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می‌باشد و در غالب‭ ۵ ‬آیتم فضای فیزیکی، نیروی انسانی، تجهیزات، کنترل عفونت و ایمنی می‌باشد. زمان انجام مطالعه چهار ماه اول سال‭ ۱۳۸۵ ‬بوده است. نتایج: میزان رعایت استانداردها در درمانگاه شماره یک چهارباغ‭ ۷۱ ‬درصد، مسجد سید‭۶۷ ،۷ ‬، غرضی‭۶۴ ،۸ ‬، احمدآباد‭۶۹ ،۷ ‬، شهدا مسجدالرسول‭۷۶ ،۲ ‬، سیدالشهدا‭۴۹ ،۸ ‬، فجر‭۷۱ ،۳ ‬، شرکت نفت‭۸۲،۲ ‬، جی‭۸۳ ،۸ ‬، آیه دستگرد‭۷۸،۴ ‬، رضوی‭۶۶،۴ ‬، امید‭۴۹،۹ ‬، فاطمیه‭۹۳ ،۱ ‬، ابوالعباس‭۹۱ ،۲ ‬، جوادالائمه‭۸۸ ‬، و در درمانگاه سالار شهدا‭ ۷۸ ،۲ ‬میباشد همچنین در درمانگاههای شمال شهر اصفهان‭ ۷۶ ،۶ ‬درصد، جنوب‭۷۱ ،۳ ‬، غرب‭۷۳ ،۹ ‬، شرق‭ ۷۳ ،۶ ‬درصد می‌باشد همچنین در درمانگاههای دولتی‭ ۶۸ ،۳ ‬درصد، خصوصی‭۶۹ ،۶ ‬، وابسته به نهاد‭ ۶۹ ،۹ ‬و خیریه‭ ۸۷ ،۶ ‬درصد می‌باشد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های به دست آمده در این تحقیق تقریبا در بیشتر موارد رعایت استانداردها بالاتر از‭ ۵۰ ‬درصد بوده و در بیشتر موارد درمانگاهها شامل درجه ارزشیابی‭ ۲ ‬می‌باشند بیشترین مورد رعایت استانداردها در درمانگاه فاطمیه و کمترین آن مربوط به درمانگاه سیدالشهدا می‌باشد. و در کل در این بررسی درمانگاههای عمومی شهر اصفهان دارای‭ ۷۳/۸۹ ‬درصد رعایت استاندارد می‌باشد. همچنین این نحوه ارزشیابی گام مهمی در راستای سطح بندی درمانگاههای شهر برداشته است و طی آن این درمانگاهها سطح بندی شده‌اند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیمارستان‌ها- استانداردها
: وسایل و تجهیزات بیمارستانی
: ایمنی
: Hospitals- standards
: Equipment and Supplies, Hospital
: Immunity
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جهانبازی، معصومه، همکار طرح
: فردوسی، مسعود، مشاور طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرتضی نوری
مشاور طرح : مشاور طرح: مسعود فردوسی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۵۰۴۹‬
تاریخ اتمام : ‭1385/06/23‬
تاریخ شروع : ‭1385/03/23‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۵۰موجود‭‬
نظرسنجی