رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجزیه و تحلیل و مقایسه هزینه‌ها و درآمدهای پاراکلینیکی بیمارستان‌های کاشانی، عیسی بن مریم و امین در سال‭۱۳۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50565
شماره مدرک : ‭ط۱۸۵۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شیخ‌ابومسعودی، عباس، مجری
عنوان و نام پديدآور : تجزیه و تحلیل و مقایسه هزینه‌ها و درآمدهای پاراکلینیکی بیمارستان‌های کاشانی، عیسی بن مریم و امین در سال‭۱۳۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ عباس شیخ‌ابومسعودی؛ همکاران طرح: احسان احسنی، مجید سرافراز
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۶۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مفدمه: امروزه مدیران با استفاده از ابزارهای مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری می‌نمایند. از بین این ابزارها، ابزارهای مالی از اهمیت خاصی برخوردارند که با استفاده از آنها کنترل و برنامه ریزی را انجام داده و موفقیت یا عدم موفقیت برخی اهداف سازمانی را بررسی می‌کنند. تحلیل هزینه فایده و نسبتهای مالی از بین این دسته از ابزارها می‌باشند. در این پروژه سعی شده است که با استفاده از دو ابزار مالی فوق موقعیت مالی بخشهای پاراکلینیکی بیمارستانهای کاشانی، عیسی بن مریم و امین مورد بررسی قرار گرفته و در جهت بهبود آن پیشنهادی ارائه گردد. مواد و روشها: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری آن بخشهای رادیولوژی و سونوگرافی آزمایشگاه و پاتولوژی، فیزیوتراپی، سی‌تی اسکن، نوار گوش، نوار قلب، آندسکوپی، برونکوسکوپی و اسپیرومتری بیمارستان کاشانی، آزمایشگاه و پاتولوژی، رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی بیمارستان عیسی بن مریم و آزمایشگاه و پاتولوژی، رادیولوژی و سونوگرافی، فیزیوتراپی، هیپوتیروئید نوزادان و نوار قلب بیمارستان امین می‌باشد. در این پژوهش نمونه گیری صورت نگرفته است. متغیرهای این پژوهش، هزینه‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، کارآیی و بهره‌وری که از نوع متغیرهای کمی وابسته بوده و به متغیرهای مستقلی از قبیل: میزان فعالیت و خدمات مورد ارائه، تعداد کارکنان و نوع میزان مواد و داروهای مصرفی بستگی دارد. تحلیل داده‌ها از طریق نسبت‌های درآمد- هزینه و فایده به هزینه می‌باشد. اطلاعات مربوط به این تحلیل‌ها از دفاتر حسابداری استخراج گردیده است. یافته‌ها: با توجه به اطلاعات به دست آمده نسبت درآمد به هزینه بخش آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستانهای کاشانی عیسی بن مریم( ع) و امین به ترتیب،‭ ۹۱ ‬درصد،‭ ۵۶ ‬درصد و‭ ۵۱ ‬درصد می‌باشد که این نسبت در سایر بخشهای بیمارستانهای مورد مطالعه به قرار زیر است: رادیولوژی و سونوگرافی:‭ ۱۶۰ ‬درصد،‭ ۱۵۳ ‬درصد،‭ ۸۱ ‬درصد فیزیوتراپی:‭ ۱۸۶ ‬درصد،‭ ۱۴۸ ‬درصد،‭ ۸۸ ‬درصد این نسبت در مورد بخشهای آندسکوپی و اسپیرومتری، الکتروکاردیوگرافی، سی‌تی اسکن و ادیومتری بیمارستان کاشانی به ترتیب:‭ ۹۶ ‬درصد،‭ ۱۲۰ ‬درصد،‭ ۲۱۳ ‬درصد و‭ ۱۰۷ ‬درصد می‌باشد. نسبت مذکور در بخش هیپوتیروئید نوزادان بیمارستان امین،‭ ۸۳۰ ‬درصد می‌باشد. بحث و نتیجه گیری: همانگونه که از نسیتهای فوق مشخص است، در بخش آزمایشگاه و پاتولوژی سه بیمارستان مورد مطالعه و در بخشهای رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیولوژی بیمارستان امین و آندسکوپی و اسپیرومتری بیمارستان کاشانی درآمدها توان پوشش هزینه‌ها را نداشته و این بخشها زیان‌ده می‌باشد. این درحالی است که قسمت اعظم درآمدهای غیر عملیاتی بخشهای مورد مطالعه از طریق دولت تامین می‌شود( حقوق پرسنل)
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هزینه و تحلیل قیمت
: کارآیی
: بیمارستان‌ها
: Cost and Cost Analysis
: Efficency
: Hospitals
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : احسنی، احسان، همکار طرح
: سرافراز، مجید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عباس شیخ‌ابومسعودی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۵۰۵۳‬
تاریخ اتمام : ‭1385/10/07‬
تاریخ شروع : ‭1385/04/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۵۳موجود‭‬
نظرسنجی