رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تولید علم طی سالهای‭ ۲۰۰۰ ‬تا‭ ۲۰۰۵ ‬و عوامل موثر بر آن "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50568
شماره مدرک : ‭ط۱۸۵۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نوری، رسول، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تولید علم طی سالهای‭ ۲۰۰۰ ‬تا‭ ۲۰۰۵ ‬و عوامل موثر بر آن [طرح تحقیقاتی]/ رسول نوری؛ همکاران طرح: فرشید دانش، جهانگیر کریمیان، احمد پاپی، محسن حسینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ط،‭۱۲۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه یکی از مهمترین شیوه‌های سنجش و ارزیابی فعالیتهای علمی و پژوهشی محققان، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موسسه اطلاعات علمی‭ISI‬ می‌باشد. لذا مراکز علمی دنیا مخصوصا دانشگاه‌ها سیاستی اتخاذ میکنند تا بر کمیت آثار محققان خود در مجلاتی که توسط این موسسه نمایه میشود بیفزایند و از این طریق اعتبار علمی خود را در سطح ملی و بین المللی ارتقاء دهند. در این پژوهش میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی‭Web of Science‬ طی سالهای‭ ۲۰۰۰ ‬تا‭ ۲۰۰۵ ‬ارزیابی و عوامل موثر بر این میزان مشارکت بررسی می‌گردد. این پژوهش یک پیمایش توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه این پژوهش را‭ ۵۵ ‬نفر عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان تشکیل می دهند که بین سالهای‭ ۲۰۰۰ ‬تا‭ ۲۰۰۵‬دارای حداقل یک مقاله ( به صورت نویسنده اصلی) در مجلات تحت پوشش‭ISI‬ هستند. داده های این پژوهش از طریق جستجو در پایگاه اطلاعاتی‭Web of Science‬ و نیز به وسیله‌ی پرسشنامه ی محقق ساخته‌ای که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده بود جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و تحلیلی ( آزمونهای کولموگروف اسپیرنف و کروسکال والیس و مان ویتنی) استفاده شد. مدارک موجود از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ک‌ه با عنوان سازمانی‭Isfahan Univ Med Sci‬ در پایگاه اطلاعاتی‭web of science‬ و در بازه زمانی سال‭ ۲۰۰۰ ‬تا‭ ۲۰۰۵‬ثبت شده است در مجموع‭ ۲۰۳ ‬مورد میباشد. در بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیشترین تعداد مدرک مذکور مربوط به دانشکده پزشکی ‭ ۶۶)‬مورد) است درحالیکه بین گروههای آموزشی این دانشگاه رتبه اول ازنظر تعداد مقاله به گروه فارماکوگنوزی از دانشکده داروسازی اختصاص دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که سه متغییر آشنایی با زبان انگلیسی - آشنایی با روش تحقیق و آشنایی با موسسه اطلاعات علمی‭(ISI)‬ باتعداد مقالات چاپ شده ازاعضای هیات علمی در مجلات تحت پوشش‭ISI‬ رابطه مستقیم دارند. تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجلات تحت پوشش موسسه اطلاعات علمی طی دوره مورد مطالعه به نسبت گستردگی این دانشگاه و تعداد اعضای هیات علمی ان رقم ناچیزی است. باتوجه به یافته های این پژوهش مسئولین امر پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میتوانند با تلاش بیشتر در جهت ارتقا سطح زبان انگلیسی اعضای هیات علمی ونیز ارائه ی آموزشهای لازم جهت آشنایی آنان با روشهای تحقیق و آشنایی با موسسه اطلاعات علمی‭ISI‬ وضعیت کنونی دانشگاه را از نظر تولیدات علمی پیش گفته بهبود بخشند. از طرفی برای نیل به این مهم بازنگری در سیستمهای تشویقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز ضروری به نظر میرسد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پژوهش
: هیات علمی پزشکی
: آموزش پزشکی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: مشارکت
: Research
: Faculty Medical
: Education Medical
: Academic Medical Centers
: Participation
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانش، فرشید، همکار
: کریمیان، جهانگیر ، همکار
: پاپی، احمد ، همکار
: حسینی، محسن ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رسول نوری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۰۸‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/31‬
تاریخ شروع : ‭1385/02/06‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۵۵موجود‭‬
نظرسنجی