رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط میکروآلبومینوری بدو پذیرش با فراوانی نیاز و مدت زمان تهویه مکانیکی از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50574
شماره مدرک : ‭ط۲۳۳۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هنرمند، عظیم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط میکروآلبومینوری بدو پذیرش با فراوانی نیاز و مدت زمان تهویه مکانیکی از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ عظیم هنرمند؛ همکاران طرح: محمدرضا صفوی، علی ممیز، جواد هاشمی‌نیا
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۴‬ص.‬: مصور،جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف از انجام مطالعه فوق تعیین ارتباط بین میکروآلبومینوری و مدت تهویه مکانیکی در واحدهای مراقبتهای ویژه و مقایسه آن با ضریب بررسی نارسائی متوالی ارگانهاست مطالعه از نوع آینده‌نگر- مشاهده‌ای است مکان مطالعه واحدهای مراقبتهای ویژه الزهرا می‌باشد طی بستری بیماران در واحد مراقبتهای ویژه براساس مدت تهویه مکانیکی بیماران به دو گروه تقسیم شدند: گروه الف ( تهویه مکانیکی مساوی یا کمتر از‭ ۷ ‬روز) ، گروه ب ( تهویه مکانیکی بیش از‭ ۷ ‬روز) اندازه‌گیری نسبت میکروآلبومینوری به کراتین ادراری حین بستری در واحد مراقبتهای ویژه،‭ ۱۲۰ ،۷۲ ،۲۴ ‬ساعت پس از آن و در زمان شروع یا قطع تهویه مکانیکی چک شد. ضریب بررسی نارسائی ارگانها در زمانهای ذکر شده حین بستری در واحد مراقبتهای ویژه و در زمان شروع یا قطع از تهویه مکانیکی نیز ثبت گردید. نتایج:‭ ۷۰ ‬درصد بیماران حین بستری میکروآلبومینوری و‭ ۶۳/۳ ‬درصد نسبت میکروآلبومینوری به کراتین ادراری بالای‭ ۱۰۰ ‬میلی گرم داشتند میانگین نسبت میکروآلبومینوری به کراتینین ادراری حین بستری در واحد مراقبتهای ویژه برای گروه‌الف‭ ۳ ‬مثبت و منفی‭ ۶ ‬و گروه ب مثبت و منفی‭ ۶ ‬میلیگرم، در شروع تهویه مکانیکی‭ ۴۰ ‬مثبت و منفی‭ ۴ ‬و‭ ۵۲ ‬مثبت و منفی‭ ۸ ‬میلی گرم و در زمان قطع تهویه مکانیکی حدود‭ ۳۰ ‬مثبت و منفی‭ ۱۱ ‬و‭ ۴۴ ‬مثبت و منفی‭ ۱۱ ‬میلی گرم بود. برای تمام بیماران میانگین نسبت آلبومینوری به کراتینین ادراری در شروع تهویه مکانیکی از‭ ۳۷ ‬مثبت و منفی‭ ۴ ‬به‭ ۳۴ ‬مثبت و منفی‭ ۸ ‬میلی گرم حین قطع تهویه مکانیکی رسید. در مقایسه با زمان شروع تهویه مکانیکی حین قطع تهویه ضریب بررسی نارسائی متعدد اورگانها کاهش معنی داری داشت. بعلاوه تفاوت معنی‌داری بین این دو متغیر در گروههای الف، ب وجود داشت در تمام بیماران با تهویه مکانیکی بیش از‭ ۷ ‬روز تفاوت معنی‌داری بین ضریب نارسائی متعدد ارگانها سطح میکروآلبومین ادراری و نسبت میکروآلبومینوری به کراتین ادراری در زمانهای‭ ۷۲ ،۲۴ ‬و‭ ۱۲۰ ‬ساعت پس از تهویه مکانیکی وجود داشت می‌توان تواما از هر دو متغیر نسبت میکروآلبومینوری به کراتین ادراری و ضریب بررسی نارسایی متوالی ارگانها در بررسی خطر طولانی شدن تهویه مکانیکی طی روز اول بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیماران ناخوش استفاده کرد باید تاکید کرد حفظ سطح میکرآلبومین ادراری و نسبت میکروالبومینوری به کراتین ادراری در حد نرمال در کوتاه کردن مدت زمان تهویه مکانیکی نقش دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تنفس مصنوعی
: نارسایی تنفسی
: تهویه‌کننده‌های مکانیکی
: بخش مراقبت‌های ویژه
: آلبومین در ادرار
: Respiration, Artificial
: Respiratory Insufficiency
: Respiration, Artificial
: Intensive Care Units
: Albuminuria
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صفوی، محمدرضا، همکار طرح
: ممیز، علی ، همکار طرح
: هاشمی‌نیا، جواد ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عظیم هنرمند
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۰۸۶‬
تاریخ اتمام : ‭1385/09/01‬
تاریخ شروع : ‭1384/09/14‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۳۳۹موجود‭‬
نظرسنجی