رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شیوه های دسترسی یه اطلاعات توسط آنها در سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50582
شماره مدرک : ‭ط۱۸۶۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : رحیمی، علیرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شیوه های دسترسی یه اطلاعات توسط آنها در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علیرضا رحیمی، حسن قهنویه
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۷۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: یکی از فواید نیاز سنجی اطلاعاتی صرفه جویی در هزینه های سنگین تهیه، گرد آوری و آماده سازی منابع متنوع اطلاعاتی است. هدف های نیازسنجی که عبارتند از: آگاهی از نیازهای اطلاعاتی کاربران، تعیین منابع اطلاعاتی مورد استفاده کاربران، آزمودن میزان رضایت و سطح تامین نیازهای اطلاعاتی با توجه به منابع موجود و در دسترس با تعیین موانع موثر در رفتار اطلاع یابی و نقد و بررسی و ارزیابی سیستمهای اطلاع رسانی. از جمله وظایف مهم کتابدار انتخاب و تهیه مواد کتابخانه است به گونه‌ای که بتواند برای هر یک از مراجعان به کتابخانه مفید و ارزشمند باشد و این امر جز از طریق تحقیق کتابدار در مورد نیازهای مراجعان میسر نیست. مواد وروشها: تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی- توصیفی است که در تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصهفان بااستفاده از تکنیک های توافق سنجی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهرا مورد بررسی قرار داد. جامعه تحقیق بصورت سرشماری انتخاب گردید و شامل کلیه اعضاء هیئت علمی در‭ ۶۰ ‬گروه آموزشی دانشگاه می باشد که شامل‭ ۶۱۶ ‬نفر دراواخر سال‭ ۱۳۸۶ ‬می باشند. نتایج: دراین تحقیق اعضاء علمی دانشگاه بیشترین و مهمترین اولویتهای منابع اطلاعاتی خود رابه منابع چاپی و به ترتیب:۱. کتابهای چاپی،‭۲ ‬. مجلات چاپی،‭۳ ‬. اینترنت اختصاص داده اند. همچنین بر اساس یافته ها مشخص گردید که اعضاء هیات علمی به طور متوسط دسترسی کافی و کاملی را بر اساس نیاز خود به منابع اطلاعاتی موجود د رمتابخانه های محل کار خود ابزار نموده‌اند، و ابزار شده اشت که درکل میزان رضایتمندی جامعه از پوشش منابع اطلاعاتی مورد خود د رکتابخانه محل کار رضایتی نسبی دارند. در مورد بیشترین آشنایی و استفاده از شیوه های دسترسی به اطلاعات به ترتیب:۱. صفحه خانگی وب دانشگاه،‭۲ ‬. پست الکترونیک،‭۳ ‬. کتابخانه محل کار،۴. موتورهای جستجوگر وبی،‭۵ ‬. بانکهای تخصصی رایگان موجود در وب، و سرانجام کمترین آشنایی و استفاده را از شیوه اطلاعات گزینشی می دانند. ارزش ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در کتابخانه محل و پوشش کامل و کافی منابع اطلاعاتی مورد نیاز و نیز با رضایتمندی جامعه از پوشش منابع اطلاعاتی مورد نیازشان در کتابخانه های دانشکده ای همبستگی و رابطه قوی رانشان می دهد. همچنین بین میزان آشنایی و استفاده از شیوه های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جامعه رابطه‌ای معنادار اثبات گردیده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خدمات اطلاع رسانی
: نظام های اطلاع رسانی
: هیات علمی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: فن آوری
: فنون برنامه ریزی
: Information Services
: Information Systems
: Faculty Medical
: Academic Medical Centers
: Technology
: Planning Techiqus
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : قهنویه، حسن ، ، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علیرضا رحیمی، حسن قهنویه
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۶۰۱۱‬
تاریخ اتمام : ‭1387/08/30‬
تاریخ شروع : ‭1386/02/09‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۶۸موجود‭‬
نظرسنجی