خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50588
شماره مدرک : ‭ط۱۸۷۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : جوادی، مرضیه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط نمره ارزشیابی اساتید و میانگین نمرات دروس تخصصی دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- سال‭۸۵- ۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مرضیه جوادی؛ همکاران: مریم توکلی، حسنعلی ماندگار
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ث،‭۲۵‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مدت زیادی است که در مراکز آموزشی تدریس موثر بعنوان یکی از شاخصهای کیفی مورد تاکید قرار گرفته است و برای اندازه گیری آن معمولا در پایان ترم از دانشجویان نظر خواهی میشود. دیدگاه مختلفی در مورد روند ارزشیابی استاد، مرجع ذیصلاح برای ارزشیابی همچنین روشهای مختلف ارزشیابی مطرح است که هر یک از آنها در حد زیادی قابل توجه و بررسی است. با توجه به این دیدگاهها دانشجو بخش مهمی از فرایند ارزشیابی استاد را بر عهده دارد همچنین عملکرد استاد نقش ذتعیین کننده‌ای در یادگیری و آموزش دانشجو دارد. اگر بپذیریم توانایی و قدرت اساتید در جلب توجه دانشجویان در کلاس درس میتواند منجربه یادگیری موثر شود یا برعکس وجود ضعف و ناتوانی در جنبه‌های مختلف عملکرد استاد می‌تواند نتیجه فرآیند آموزش را تنزل دهد میتوانیم چنین نتیجه گیری کنیم که عملکرد استاد که در قالب نمره ارزشیابی به صورت کمی اعلام میشود در میزان یادگیری یا بطور اعم در کیفیت آموزش تاثیر دارد. این کیفیت در نظامهای آموزشی عمدتا" بصورت سطح نمرات یا نمره کل دانشجویان متجلی میشود. با توجه به همه این واقعیت‌ها بنظر میرسد این ارتباط تنگاتنگ منجر به وجود یک رابطه منطقی بین نمره ارزشیابی استاد و نمره وضعیت تحصیلی دانشجو شود. لذا در این مطالعه با بررسی رابطه نمره ارزشیابی اساتید و میانگین نمرات دروس تخصصی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدنبال یافتن این ارتباط و نوع آن هستیم. روش اجرا: این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد. میانگین نمرات دروس تخصصی دانشجویان از طریق نرم افزار آموزشی از اداره کل آموزش دانشگاه اخذ و اطلاعات مربوط به میانگین نمره ارزشیابی نیز بر اساس فورمت تهیه شده برای این طرح از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اخذ گردید. برای تحلیل نتایج از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. جمعیت مورد مطالعه در بخش اساتید اساتید ارائه کننده دروس تخصصی نیمسال دوم‭ ۸۵-۸۶ ‬دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی می‌باشند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند در بخش دانشجویی نیز جامعه مطالعاتی عبارتند از دانشجویان مقطع کارشناسی روزانه رشته‌های مدیریت، کتابداری و مدارک پزشکی دوره‌های روزانه به تعداد‭ ۶۲ ‬نفر. در این گروه نیز افراد بصورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها: بررسی داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد که میانگین نمره ارزشیابی اساتید در سه گروه با یکدیگر تفاوت داشته به این صورت که در سه رشته تحصیلی مورد مطالعه از دانشکده مدیریت میانگین نمرات ارزشیابی عبارت بود از: مدیریت:(‭۹۱ ‬) کتابداری(‭۸۵ ‬) و مدارک پزشکی(‭.(۹۲ ‬ همچنین نتایج حاصله نشان داد میانگین کل نمرات دروس تخصصی دانشجویان نیز در سه رشته مورد مطالعه عبارت بود از: مدیریت(‭۱۷/۴۸ ‬)، کتابداری:(‭۱۷/۰۶ ‬) و مدارک پزشکی(‭.(۱۷/۲۱ ‬ بررسی رابطه نمره ارزشیابی اساتید و میانگین نمرات دروس تخصصی دانشجویان که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد نشان داد هر سه رشته ارتباط دو متغیر معکوس بوده ضمن اینکه ارتباط موجود از نظر آماری معنادار نیست. رشته مدیریت‭(r=-0/095 )‬ رشته مدارک پزشکی‭(r=-0/1 )‬ رشته کتابداری‭.(r=-0/6 )‬ بحث و نتیجه گیری: یافته‌های این تحقیق تا حدود زیادی نتایج چند تحقیق دیگر را مورد تایید قرار داد. در مطالعه‌ای که در دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گردیده مشخص شد که بین معدل تحصیلی دانشجویان و نمره ارزشیابی اساتید ارتباط معنادار بسیار ضعیفی وجود دارد یعنی میانگین نمره‌های ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ضعیف متوسط و ممتاز و همچنین ضریب همبستگی بسیار ضعیف و معکوس بین این دو متغیر تاثیر اندک معدل دانشجو بر ارزشیابی استاد را نشان میدهد. نتایج مطالعه دیگری نشان داده است که ارتباط معدل دانشجو و نمره ارزشیابی استاد بسیار ضعیف میباشد مطالعه دیگری در دانشگاه علامه طباطبایی انجام و نشان داده است که ضریب همبستگی بین معدل دانشجو و نمره ارزشیابی استاد بسیار ضعیف است.. لذا در این مطالعه به این نتیجه می‌رسیم که در نظام آموزشی کشور لازم است بطور بنیادین مبحث ارزشیابی و روشهای مختلف آن( هم ارزشیابی دانشجو و هم ارزشیابی استاد) مورد مداقه، بازنگری و روزآمدی قرار گیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت خدمات بهداشتی- آموزش
: هیات علمی پزشکی
: مطالعات ارزشیابی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Health Services Administration
: Faculty, Medical
: Evaluation Studies
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : توکلی، مریم، همکار طرح
: ماندگار، حسنعلی، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرضیه جوادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۱۳۲‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/06‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/17‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)