رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین انتظارگرایی و میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50589
شماره مدرک : ‭ط۱۸۷۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نامداری، کوروش، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین انتظارگرایی و میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم [طرح تحقیقاتی]/ کوروش نامداری، نظام‌الدین قاسمی؛ همکار طرح: مرضیه السادات قریشیان؛ مشاور تخصصی: مسعود امینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: نگرش بیماران مزمن از عوامل مهم پایبندی آنان به رژیم‌های درمانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتظارگرایی و رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع دوم انجام شده است. مواد و روش کار: این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با نمونه گیری در دسترس، انتظارگرایی و رفتارهای خودمراقبتی، در بین‭ ۲۱۴ ‬بیمار دیابتی نوع دوم‭۳۰-۵۵)‬) ساله مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان به کمک پرسشنامه افق زمانی و پرسشنامه رفتارهای خود مراقبتی بررسی شد. داده های گردآوری شده به کمک ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیری تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ارزشمندی بالاتر ادراک شده از آینده و طرح ریزی برای آینده نزد این بیماران، پیش بینی قوی تری برای میزان پاییندی به رفتارهای خود مراقبتی می باشد و همبستگی منفی و معناداری بین ارزش ادارک شده از حال و میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی وجود دارد. یافته های جانبی مشخص کرد که تنها بین سن و مدت زمان ابتلا به بیماری و میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی وجود ندارد. نتیجه گیری: ارزشمندی ادراک شده از آینده و حال، می تواند بر میزان پایبندی بیماران دیابتی نوع دوم به رفتارهای خود مراقبتی تاثیر بگذارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مراقبت از خود
: رفتار درمانی
: رفتارگرایی
: دیابت قندی غیر وابسته به انسولین
: بیماری مزمن
: رژیم دیابتی
: Self Care
: Behavior Therapy
: Behaviorism
: Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent
: Chronic Disease
: Diabetic Diet
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : قاسمی، نظام‌الدین ، مجری
: قریشیان، مرضیه‌السادات ، همکار طرح
: امینی، مسعود ، مشاور تخصصی
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : کوروش نامداری، نظام‌الدین قاسمی
مشاور طرح : مشاور تخصصی: مسعود امینی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۲۹‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/23‬
تاریخ شروع : ‭1386/08/17‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۷۵موجود‭‬
نظرسنجی