رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهراء( س) با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن اصفهان،‭۱۳۸۵- ۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50594
شماره مدرک : ‭ط۱۸۸۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهراء( س) با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن اصفهان،‭۱۳۸۵- ۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمدحسین یارمحمدیان؛ همکاران طرح: شهرام توفیقی، سکینه سقائیان‌نژاداصفهانی، طاهره ناصری بوری‌آبادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۱۸۸]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه همه حرفه‌ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده‌اند. تجزیه و تحلیل حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، یکی از انواع تکنیک‌های ارزیابی ریسک است که در این پژوهش، به منظور شناسایی، ارزیابی و ارائه اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی، مورد استفاده قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. در این مطالعه، پژوهشگر با مشاهده دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهراء( س) در سال‭ ۱۳۸۵-۶ ‬پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عددالویت ریسک پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد‭FMEA‬ که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده و روایی آن به تایید استادان صاحبنظر نیز رسیده است، بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه تصمیم گیری ارائه و براساس درجه اهمیت و قابلیت اجرایی توسط مدیر بخش الویت بندی شده و تصمیمات وی براساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. براساس الویت‌های تعییین شده اقدامات پیشنهادی مناسب به مدیر بخش ارائه شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصله حاکی از آن است که بیشترین مقدار الویت ریسک در بخش مدارک پزشکی مربوط به حالت خطای بالقوه" ناتوانی در بازخوانی دستور بستری در واحد پذیرش" با امتیاز‭ ۶۴۰ ‬و کمترین مقدار آن با امتیاز‭ ۸ ‬مربوط به حالت خطای بالقوه" یکسان نبودن کدهای استخراج شد از کتاب به دلیل خطای دید و ثبت کد اشتباه" بوده است. بحث و نتیجه گیری: تکنیک‌هایی که با رویکرد پیشگیرانه و بر پایه کار گروهی قابل اجرا می‌باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه‌ای و تلاش برای از بین بردن آنها می‌شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدارک پزشکی
: بخش مدارک پزشکی بیمارستان
: عوامل خطر
: ارزیابی برنامه
: Medical Records
: Medical Records Department, Hospital
: Risk Foctors
: Program Evalution
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : توفیقی، شهرام، همکار طرح
: سقائیان‌نژاداصفهانی، سکینه، همکار طرح
: ناصری‌بوری‌آبادی، طاهری، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدحسین یارمحمدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۶۲۵۷‬
تاریخ اتمام : ‭1386/04/14‬
تاریخ شروع : ‭1385/05/14‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۸۰موجود‭‬
نظرسنجی