خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50599
شماره مدرک : ‭ط۱۸۸۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کرمی، زهرا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی الگوهای ارتباط پزشک و بیمار در کلینیک بیمارستان شهید بهشتی اصفهان -‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ زهرا کرمی؛ همکاران طرح: محمود کیوان آرا
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ارتباط بین پزشک و بیمار جزئی بسیار مهم در تشخیص بیماری است. پس از شناخت بیماری نیز جلب همکاری بیمار با پزشک برای اجرای دستورات او و درمان موثر بسیار حائز اهمیت میباشد. توجه به ایجاد یک ارتباط مناسب بین پزشک و بیمار باعث جلب اعتماد و درنتیجه جلوگیری از مراجعات مکرر بیماران به پزشکان متفاوت و سرگردانی آنها و نیز کاهش هزینه های و صرفه جویی در وقت میگردد. هدف این تحقیق الگوی غالب ارتباط پزشک و بیمار از میان سه الگوی فعال- مقطعی است که در مدت دو ماه انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان شهید بهشتی که برای اولین بار به دلیل بیماری اخیر به پزشک مراجعه کردند بوده است. نمونه آماری‭ ۳۰۵ ‬نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک که به طور تصادفی ساده به تعداد‭ ۳۱-۳۰ ‬نفر از‭ ۱۰ ‬واحد تخصصی کلینیک گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه طراحی شده توسط محقق شامل‭ ۲۹ ‬سوال که‭۱۰ ‬سوال عمومی و‭ ۱۹ ‬سوال نگرش سنجی بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر‭ ۰/۸۱ ‬و اعتبار با استفاده از نظر چند پزشک و جامعه‌شناس ارزیابی گردید. با استفاده از نرم‌افراز‭SPSS‬ فراوانی و درصد و آزمون واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون و اسپیرمن، فرضیه ها آزمون گردید. نتایج: فراوانی الگوهای ارتباط پزشک و بیمار نشان داد‭ ۱۱/۱ ‬درصد الگوی فعال- منفعل و‭ ۸۶/۵ ‬درصد الگوی راهنمایی- همکاری است که بیشترین درصد الگوها را شامل گردید و تنها‭ ۲/۴ ‬درصد الگوی مشارکت متقابل بود. بین سطح تحصیلات بیمار و الگوی ارتباط پزشک و بیمار رابطه معنی دار دیده نشد. همچنین بین سن بیمار و الگوی ارتباط پزشک و بیمار رابطه معنی دار دیده نشد. همچنین بین سن بیمار و الگوی ارتباط پزشک و بیماررابطه معنی داری وجود نداشت و نیز بین طبقه اجتماعی بیمار و الگوی ارتباط پزشک و بیمار رابطه معنی داری دیده نشد. بحث و نتیجه گیری: گرچه با توجه به تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و تئوریهای موجود انتظار وجود داشت باافزایش سطح تحصیلات بیمار طبقه اجتماعی بالا و سنین جوانتر الگوی مشارمت متقابل، بیشتر مشاهده شود اما متغیرهای سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی و سن بیمار تاثیری بر الگوی ارتباط پزشک و بیمار نداشتند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : روابط پزشک- بیمار
: الگوهای درمانی پزشکان
: شناخت الگوها
: Physician- Patient Relations
: Physicians Practice Patterns
: Pattern Recognition
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کیوان آرا، محمود، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زهرا کرمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۳۱‬
تاریخ اتمام : ‭1387/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1386/02/01‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :