خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50602
شماره مدرک : ‭ط۱۸۸۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : احتشامی، اصغر، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی آگاهی مسئولین واحدهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر اصفهان نسبت به پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر‭۱۳۸۵ (TQM)‬ [طرح تحقیقاتی]/ اصغر احتشامی؛ همکاران طرح: مهتاب کسایی اصفهانی، نجمه شعبانی، گلناز آذری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮ل،‭۱۲۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصل هدایت گری است که بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی تاکید دارد و رضایت همه جانبه مشتری متمرکز است. از آنجایی که بخشهای مدارک پزشکی بیمارستانها مراکز مهم گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر، گزارش و ارائه اطلاعات سلامت به کاربران روز افزون داده های سلامت می باشند، توجه به مقوله مدیریت کیفیت فراگیر در این بخش ها امری ضروری است. در این مطالعه، پژوهشگر آگاهی مسئولین بخش مدارک پزشکی را بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را نسبت به پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر موردبررسی قرار داده است. روش اجرا: این پژوهش از نوع کاربردی و یک مطالعه توصیفی مقطعی است که آگاهی کلیه مسئولین واحدهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را، از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار داده است. نمونه گیری به صورت سزشماری بوده و نمونه پژوهش را‭ ۴۴ ‬نفر مسئولین واحدهای بخش مدارک پزشکی در‭ ۱۱ ‬بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تشکیل داده اند پرسشنامه مطالعه حاوی‭ ۳۰ ‬سوال در‭ ۹ ‬محور مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر ( مشارکت کارکنان، رهبری، آموزش مداوم، مشتری مداری، پاداش و ترفیع، احساس تعلق، فرهنگ سازمانی، ارتباطات بهبود مستمر) تنظیم گردیده است. روایی پرسشنامه بصورت صوری و با نظر اساتید صاحب نظر به تایید رسیده و پایایی پرسشنامه نیز از طریق بازآزمایی‭ ۲۰ ‬درصد ازنمونه های پژوهش به تایید رسیده است. جمع آوری داده ها بامراجعه مستقیم پژوهشگر توزیع پرسشنامه انجام گردیده و داده های حاصله بااستفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آنالیز توصیفی به صورت میانگین و درصد در قالب جداول یافته ها تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته ها: یافته های حاصله حاکی از آن است که میانگین نمره آگاهی مسئولین واحدهای بخش مدارک پزشکی از مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر در بخشهای مدارک پزشکی بیمارستانهای مورد مطالعه‭ ۴۲/۲۳ ‬بوده است. بیشترین میزان آگاهی مسئولین واحدهای بخش مدارک پزشکی از مفاهیم مدیریت کیفیت مربوط به احساس تعلق کارکنان به بخش مدارک پزشکی ‭۰/۵۵)‬) و کمترین میزان آگاهی مربوط به نظام پاداش و ترفیع ‭۰/۳۳)‬) بوده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان آگاهی مسئولین واحدهای بخشهای مدارک پزشکی مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به نظر می رسد برای اجرای‭TQM‬ در بخشهای مدارک پزشکی مورد مطالعه، باید کلیه مفاهیم نه گانه مدیریت کیفیت فراگیر ( مشارکت کارکنان، رهبری، آموزش مداوم، مشتری مداری، پاداش و ترفیع، احساس تعلق، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، بهبود مستمر) دچار تحولات و پیشرفت اساسی گردند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیران بخش های مدارک پزشکی
: مدیریت کیفیت جامع
: بیمارستان ها
: بخش مدارک پزشکی
: آگاهی
: Medical Record Aministrators
: Total Quality Management
: Hospitals
: Medical Records Department, Hospital
: Awarenss
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کسایی اصفهانی، مهتاب، همکارطرح
: شعبانی، نجمه، همکارطرح
: آذری، گلناز، همکارطرح‍
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اصغر احتشامی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۳۲‬
تاریخ اتمام : ‭1387/04/02‬
تاریخ شروع : ‭1385/06/23‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :