رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر خرم‌آباد "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50609
شماره مدرک : ‭ط۱۸۹۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قاسمی‌پور، مریم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر خرم‌آباد [طرح تحقیقاتی]/ مریم قاسمی‌پور؛ همکاران طرح: وحید قاسمی، احمدرضا زمانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ط،‭۱۸۵‬ص.‬: جدول، نمودار +‭ ۲ ‬دیسک فشرده‭ ۴/۳ ‬۴
يادداشتهاي کلي : این طرح با همکاری مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت انجام شده است
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با توجه به رشد فزاینده و عدم درمان قطعی بیماری‌های مزمن، اخیرا شاخه‌ای از کیفیت زندگی به نام کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مطرح شده است. زیرا بیماری‌های مزمنی همچون دیابت از بیماری‌های مزمنی همچون دیابت را می‌توان کنترل کرد، اما بیمار همواره در معرض عوامل تنش‌زای جسمی، روانی و اجتماعی قرار دارد. لذا در این مطالعه قصد برآن است که ضمن تعیین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی بیماران دیابتی، رابطه آنها با یکدیگر سنجیده شود. به دین منظور تمام بیماران دیابتی واجد شرایط‭ ۱۵۰ ‬نفر دارای پرونده پزشکی و همچنین بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه جهت پیگیری درمان، انتخاب و داده‌ها با پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی، جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در‭ ۵۸/۳ ‬درصد آزمودنی ها و کارکردهای حمایت اجتماعی در‭ ۵۹ ‬ردصد آزمودنی ها نامطلوب بوده است. و بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. در زیر شاخه‌های کیفیت زندگی بعد جسمی در‭ ۷۹/۹ ‬درصد و بعد روانی در‭ ۷۱/۵ ‬درصد بیماران نامطلوب، در حالی که‭ ۸۰/۶ ‬درصد در بعد اجتماعی از کیفیت زندگی مطلوب برخوردار بودند، در بین انواع کارکردهای حمایت اجتماعی بیشترین حمایت مطلوب مربوط به حمایت عاطفی‭ ۳۶/۸ ‬درصد بوده است. با توجه به اینکه نیمی از بیماران در ابعاد جسمی و روانی دارای کیفیت زندگی نامطلوب بودند و بیش از نیمی از بیماران از کارکردهای حمایت اجتماعی نامطلوب برخوردار بودند، توصیه می‌شود مسئولین برنامه‌هایی را اتخاذ نمایند که موجبات ارتقای ابعاد جسمی و روانی در بیماران شوند و به این ترتیب در افزایش کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : دیابت قندی
: حمایت اجتماعی
: کیفیت زندگی
: اختلالات روان تنی
: Diabetes Mellitus
: Social Support
: Quality of Life
: Psychophysiologic Disorers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : قاسمی، وحید، همکار طرح
: زمانی، احمدرضا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم قاسمی‌پور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۲۱‬
تاریخ اتمام : ‭1388/01/20‬
تاریخ شروع : ‭1387/10/12‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۹۳موجود‭‬
نظرسنجی