رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50612
شماره مدرک : ‭ط۱۸۹۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یعقوبی، مریم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مریم یعقوبی؛ همکاران طرح: سکینه سقائیان‌نژاد، مرضیه جوادی، مژگان مصدق
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮خ،‭۸۳‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهند که عدالت سازمانی متغیری است که پیش‌بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از این متغیرها که در سازمان‌های امروزی دارای اهمیت بسیاری است مقوله رفتار مدنی سازمانی است از این رو این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جمعیت مورد مطالعه کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان می‌باشد که ابزار جمع‌آوری آن شامل عدالت سازمانی با‭ ۴ ‬بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت تعاملی و عدالت سیستمی و پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی در‭ ۵ ‬بعد وظیفه‌شناسی، احترام و تکریم، نوع دوستی، مردانگی ، فضیلت شهروندی می‌باشد. پایایی پرسشنامه‌ها به کمک آلفای کرونباخ به دست آمده‌است که به ترتیب برای پرسشنامه عدالت سازمانی‭ ۹۱ ‬درصدو برای پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی‭ ۸۰ ‬درصد به دست آمد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و تحیلی صورت گرفته است. به طور کلی میانگین نمره عدالت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر اصفهان‭ ۴۰/۹ ‬با انحراف معیار‭ ۱۸/۱ ‬می‌باشد. که در این میان بالاترین نمره از آن عدالت توزیعی بوده و کمترین نمره را عدالت سیستمی به خود اختصاص داده است. در نهایت در بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن، بین عدالت سازمانی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و مردانگی رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین عدالت سازمانی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است به همین دلیل این مقوله امروزه یکی از مفاهیمی است که بایستی سازمانها به آن توجه اساسی نموده در این راستا حرکت نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت کارکنان بیمارستان
: سازمان و مدیریت
: رفتار
: حقوق بشر
: عدالت اجتماعی
: Personnel Administration, Hospital
: Organization and Administration
: Behavior
: Human Rights
: Social Justic
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سقائیان‌نژاد، سکینه ، همکار طرح
: جوادی، مرضیه ، همکار طرح
: مصدق، مژگان ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم یعقوبی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۸۰۱۰‬
تاریخ اتمام : ‭1388/04/04‬
تاریخ شروع : ‭1388/01/27‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۹۶موجود‭‬
نظرسنجی