رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت روان در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امین-‭۱۳۸۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50615
شماره مدرک : ‭ط۱۸۹۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سموعی، راحله، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت روان در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امین-‭۱۳۸۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ راحله سموعی، سولماز سلامی؛ همکاران: محمود کیوان‌آرا، زیبا فرج‌زادگان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه سازمان‌ها در دست‌یابی برای کیفیت، رضایت مراجعین، بهره‌وری و کارایی بیشتر تلاش زیادی می‌کنند. تعهد نسبت به سازمان و برخورداری کارکنان از سلامت روانی از مولفه‌های موفقیت در این زمینه می‌باشد. بنابراین این مطالعه در نظر دارد به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت روانی کارکنان مرکز آموزشی درمانی امین بپردازد. این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است که بر روی‭ ۱۲۰ ‬نفر از کارکنان بیمارستان امین اصفهان به صورت غیرتصادفی انجام گرفته است. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سلامت روان جمع‌آوری و جهت توصیف وارد نرم‌افزار‭spss‬ گردید و سپس به صورت فراوانی و درصد گزارش شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی با اضطراب و نارسایی عملکرد اجتماعی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد ولی بین تعهد سازمانی با جسمانی سازی و افسردگی رابطه مشاهده نشد. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از آن داشت که تنها متغیر نارسایی عملکرد اجتماعی، پیش‌بینی کننده تعهد سازمانی می‌باشد. از آنجا که اضطراب و نارسایی عملکرد اجتماعی هر دو به نوعی مربوط به اعتماد به نفس و تاثیر گذار بر عملکرد افراد خصوصا عملکرد جمعی و اجتماعی می‌باشد. بنابراین تعهد سازمانی که به نوعی صرف انرژی در راستای نظام اجتماعی سازمان است را تحت تاثیر قرار می‌دهد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت کارکنان بیمارستان
: سازمان و مدیریت
: بهداشت روانی
: رضایت بیمار
: Personnel Administration, Hospital
: Organization and Administration
: Mental Health
: Patient Satisfaction
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سلامی، سولماز، مجری طرح
: کیوان‌آرا، محمود، همکار طرح
: فرج‌زادگان، زیبا ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : راحله سموعی، سولماز سلامی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۹۱‬
تاریخ اتمام : ‭1388/02/02‬
تاریخ شروع : ‭1387/07/18‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۹۹موجود‭‬
نظرسنجی