خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50616
شماره مدرک : ‭ط۱۷۶۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اباذری، پروانه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان- سال‭۱۳۷۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ پروانه اباذری؛ همکاران طرح: مینو توتونچی، بهرام سلیمانی، رضوان کاردان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮خ،‭۲۱۴‬،‭III‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این پژوهش یک مطالعه کمی و از نوع توصیفی- همبستگی است که با عنوان "بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان- سال‭۱۳۷۵ ‬" انجام شده است. اهداف ویژه این پژوهش تعیین و مقایسه نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در مورد نقش و ارزش پرستار و تعیین ارتباط نگرش واحدهای مورد پژوهش با برخی مشخصات زمینه‌ای ایشان بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مردم ساکن در شهر اصفهان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اصفهان بوده است. نمونه‌گیری در گروه مردم به روش تصادفی چند مرحله‌ای و از طریق خوشه‌گیری و در بین پرستاران، کلیه افراد واجد شرایط پذیرش انجام گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات در طی‭ ۴ ‬ماه از اواخر آبان لغایت اسفند ماه سال‭ ۱۳۷۵ ‬با مراجعه به منازل (در گروه مردم) و بیمارستانها (در گروه پرستاران) در شهر اصفهان، انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که در‭ ۳ ‬بخش تنظیم شده است. بخش اول مربوط به مشخصات زمینه‌ای واحدهای مورد پژوهش برحسب گروه، بخش دوم شامل‭ ۱۸ ‬گزینه مربوط به ارزش پرستار و بخش سوم پرسشنامه حاوی‭ ۲۱ ‬عبارت در مورد نقش پرستار بوده است. مقیاس سنجش نگرش در پرسشنامه، مقیاس پنج نقطه‌ای لیکرت می‌باشد. روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوی و پایایی آن با انجام آزمون مجدد و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تعیین شده است. یافته‌های پژوهش در‭ ۱۴ ‬جدول و‭ ۱۶ ‬نمودار ارائه شده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثریت مردم در مورد نقش پرستار نگرش مثبت داشته‌اند در حالی که حدود نیمی از پرستاران در این مورد نظر مردم را خنثی برداشت کرده‌اند‭.(P<0/0001) .‬ در مورد ارزش پرستار نیز نتایج نشان داد که نگرش مردم با برداشت پرستاران تفاوت معنادار‭(P<0/0001)‬ داشته و میانگین امتیاز مردم بالاتر از پرستاران بوده است. بین نگرش به نقش پرستار با نگرش به ارزش پرستار در مردم ارتباط مستقیم و معنادار آماری‭P<0/0001)‬ و‭(r=۰/۴۴ ‬ وجود داشته است. در رابطه با مشخصات زمینه‌ای یافته‌ها بیانگر آن است که بین سن، تحصیلات، شغل، همراه بودن در بیمارستان و میزان رضایت از پرستاران با نگرش مردم به نقش پرستار ارتباط معنادار وجود داشته، بطوری که در گروه سنی‭ ۳۶-۶۵ ‬سال بیسواد، کارکنان امور بازرگانی و فروشندگان، در افرادی که در بیمارستان همراه نبوده‌اند و کسانی که از پرستاران رضایت کامل داشته‌اند نگرش مثبت‌تری نسبت به نقش پرستار مشاهده شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ارزیابی پرستاری
: مطالعات ارزشیابی
: خدمات پرستاری بیمارستانی
: نگرش
: بررسی عملکرد پرستاری
: Nursing Assessment
: Evalaution Studies
: Nursing Service, Hospital
: Attitude
: Nursing Audit
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : توتونچی، مینا، همکار طرح
: سلیمانی، بهرام، همکار طرح
: کاردان، رضوان، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : پروانه اباذری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۵۰۴۷‬
تاریخ اتمام : ‭1377/05/06‬
تاریخ شروع : ‭1375/08/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)