رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برحسب نیمرخ شخصیتی، شاخص‌های سلامت روانی و ویژگی های دموگرافیک آنها "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50622
شماره مدرک : ‭ط۱۹۰۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سموعی، راحله، مجری
عنوان و نام پديدآور : پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برحسب نیمرخ شخصیتی، شاخص‌های سلامت روانی و ویژگی های دموگرافیک آنها [طرح تحقیقاتی]/ راحله سموعی؛ همکاران: مهرداد صالحی، رسول صالحی، فرهاد صبوری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۴۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : افت تحصیلی دانشجویان از مشکلات بزرگ آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است. شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی در پیشگیری و کنترل آن بسیار تاثیر گذار و منجر به حفظ سرمایه‌های انسانی و دولتی می‌گردد. در این راستا، این مطالعه در نظر دارد به تعیین پیش‌بینی های عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بر حسب نیمرخ شخصیت، سلامت روان و ویژگی های دموگرافیک بپردازد. روش مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی‭ ۷۷۱ ‬نفر از دانشجویان ورودی سال‌های‭ ۱۳۸۳ ‬تا‭ ۱۳۸۵ ‬در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بکارگیری اطلاعات پرونده‌ی آموزشی و بالینی دانشجویان و نرم‌افزار سماء آموزش، انجام شده است‭mmpi .‬ فرم کوتاه، و‭GHQ‬ ابزار بالینی مورد استفاده بودند. اطلاعات توسط نرم‌افزار‭spss‬ توصیف و تحلیل گردید. نتایج نشان داد دانشجویان مورد مطالعه از نظر نیمرخ شخصیت و شاخص‌های سلامت روان، میانگین نرمال کسب نمودند. از بین کلیه متغیرهای مورد مطالعه از نظر نیمرخ شخصیت و شاخص های سلامت روان، میانگین نرمال کسب نمودند. از بین کلیه متغیرهای مورد مطالعه، مقطع تحصیلی، سن، جنس، افسردگی و خود بیمار انگاری به ترتیب پیش‌بینی کننده‌ی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوده‌اند. به نظر می‌رسد برخی شاخص‌های سلامت روانی، شخصیتی و فردی تاثیر گذاری و نقش بیشتری در زندگی افراد دارد به طوری که اختلال در هر یک از آنها بر عملکرد تحصیلی و افت تحصیلی دانشجو اثر داشته است. شناسایی نقش و اهمیت متغیرهای تاثیرگذار، لزوم پیشگیری و کنترل مناسب آنها را فراهم می‌نماید
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ترک تحصیل
: بهداشت روانی
: دانشجویان پزشکی
: وضعیت آموزشی
: شخصیت
: ویژگی های فردی
: Student Dropouts
: Mental Health
: Students, Medical
: Educational Status
: Personality
: Individuality
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، مهرداد، همکار طرح
: صالحی، رسول ، همکار طرح
: صب‌وری، فرهاد، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : راحله سموعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۷۰۷۸‬
تاریخ اتمام : ‭1387/11/20‬
تاریخ شروع : ‭1387/04/20‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۹۰۱موجود‭‬
نظرسنجی