رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سطح پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما و ارتباط آن با میکروآلبومینوری در افراد دیابتیک "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50632
شماره مدرک : ‭ط۱۹۱۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نادری، غلامعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما و ارتباط آن با میکروآلبومینوری در افراد دیابتیک [طرح تحقیقاتی]/ غلامعلی نادری، حشمت الله اروجی؛ همکاران طرح: مسعود امینی، منصور سیفی‌آباد شاپوری، علی ستاری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۸۷‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : میکروآلبومینوری یک پیش آگهی مهم در پیشرفت نفروپاتی در بیماران دیابتی است. تحقیقات مختلف عللی از قبیل آسیب اندوتلیال، افزایش غلظت خون و افزایش نفوذپذیری عروق کلیوی به دلیل کاهش نیتریک اکسید سنتاز را برای بروز میکروآلبومینوری پیشنهاد کرده‌اند. در این مطالعه، رابطه بین غلظت مالون دی آلدهید،‭HDL‬ کلسترول، کلسترول، اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی با میکروآلبومینوری مورد بررسی قرار گرفت. از میان بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش دیابت بیمارستان امین، آنهایی که پروتئینوری مشخص نداشتند ولی میکروآلبومینوری داشته و دارای پرونده بودند‭ ۵۰ ‬نفر انتخاب شدند. بعد از اندازه‌گیری فشارخون و پرکردن پرسشنامه، نمونه خون وریدی آنها در لوله دارای و بدون ضد انعقاد جمع‌اوری شد و پس از گرفتن نمونه ادرار، بیمار وزن شد. میکروآلبومینوری توسط روش‭SRID‬،‭MDA‬توسط روش‭TBA‬ ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش ممانعت از همولیز‭RBC‬ توسط اسید آسکوربیک، کلسترول،‭HDL‬ کلسترول و اسید اوریک توسط دستگاه اتوآنالیزور اندازه‌گیری شد. چنانکه نتایج نشان می‌دهد هیچ رابطه مستقیمی قوی و مشخص بین مقدار آلبومین ادراری و غلظت مالون دی آلدهید پلاسما در دو گروه مشاهده نمی‌شود. این رابطه به این دلیل مورد بررسی قرار گرفت که مالون دی آلدهید یک ملکول بسیار فعال است و در غلظت افزایش یافته و ممکن است با ماکرو ملکولهای بسیاری از جمله پروتئین های غشای پایه گلومرولی واکنش دهد و سبب تغییراتی در فعالیت ساختمانی، جابه جایی جزئی در توزیع توپولوژیکی بارهای الکتریکی منفی و یا تخریب مستقیم گلومرولها شود. نتیجه این عمل ورود پروتئین ها به ادرار است و می دانیم که مهمترین پروتئین، آلبومین می‌باشد. همچنین نتایج رابطه مشخصی را بین مقدار آلبومین ادراری و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در گروه‭IDDM‬(‭(r =۰/۳۴۶ ‬ و گروه‭NIDDM‬(‭(r =۰/۰۱۹ ‬ نشان نمی دهد. در بدن آنتی اکسیدان‌های بسیاری وجود دارند که بسیاری از آنها ناشناخته‌اند. اینها قادرند که با رادیکالهای ازاد واکنش داده و از تاثیر آنها بر اجزاء مختلف سلولی جلوگیری کنند. یکی از نتایج افزایش رادیکالهای آزاد، افزایش غلظت مالون دی آلدهید می‌باشد. در این تحقیق مدرکی بدست نیامد که نشان دهد‭MDA‬ می‌تواند میکروآلبومینوری ایجاد کند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پراکسایش لیپیدی
: دیابت قندی
: آلبومین در ادرار
: پلاسما
: اسید اوریک
: اسید اسکوربیک
: Lipid Peroxidation
: Diabetes Mellitus
: Albuminuria
: Plasma
: Uric Acid
: Ascorbic Acid
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اروجی، حشمت الله ، مجری
: امینی، مسعود، همکار طرح
: سیفی آباد شاپوری، منصور، همکار طرح
: ستاری، علی ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غلامعلی نادری، حشمت الله اروجی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۱۸۹‬
تاریخ اتمام : ‭1380/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1378/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۱۱موجود‭‬
نظرسنجی