رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین اثرات فیبرینولیتیک منتخبی از گیاهان دارویی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50633
شماره مدرک : ‭ط۱۹۱۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نادری، غلامعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین اثرات فیبرینولیتیک منتخبی از گیاهان دارویی [طرح تحقیقاتی]/ غلمعلی نادری، صدیقه عسگری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۷۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : درمان فوری ترومبوآمبولیسم مصرف داروهای فیبرینولیتیک مانند‭tPA, UK, SK‬است ولی این داروها بخصوص‭SK‬ علاوه بر لیز لخته نابجا، عوارضی مانند ایجاد حالت لیتیک عمومی و کاهش فیبرینوژن سرم، تاثیر بر میخ‌های هموستاتیک بدن و خونریزی حتی منجر به مرگ، ایجاد حالت آلرژی، کهیر و گاهی بیماری سرم دارد. مطالعات گسترده برای یافتن گیاهانی با اثر فیبرینولیتیک باعت توجه به گیاهانی چون مریم گلی، زنجبیل، میخک، کرفس کوهی، سرو خمره‌ای، جینکگو و عناب شده است. برای این منظور عصاره‌گیری به روش پلی فنیک و اسانس گیری به روش تقطیر با بخار آب از اندام مورد نظر گیاهان مذکور انجام شد. اسانس‌ها به وسیله دستگاه‭G.C.Mass‬آنالیز و استاندارد شد. براساس یک روش فلوریمتری تعیین اثرات فیبرینولیتیک‭SK‬ ( بعنوان شاهد مثبت و مقایسه) و هر یک از عصاره ها و اسانس ها انجام شد. نتایج حاصله روابط خطی بین فلورسانس و غلظت های‭ ۳۰۰ ‬تا‭ ۷۰۰ ‬واحد در میکرولیتر‭SK‬ را نشان داد. اسانس میخک و زنجبیل اثرات فیبرینولیتیک قابل توجه داشتند. اسانس کرفس کوهی و مریم گلی اثر کم و اسانس سرو خمره‌ای اثر ناچیز در حل لخته داشتند. با گذشت زمان مجاورت اسانس با محیط، مقدار فلورسانس و اثر فیبرینولیتیک در مورد اسانس میخک افزایش قابل توجه و در مورد بقیه اسانس ها مقدار فلورسانس با گذشت زمان افزایش کم یا ناچیزی داشت. عصاره جینکگو و عناب اثرات قابل توجه در حل کردن لخته داشتند. عصاره کرفس کوهی اثر نسبی داشت و عصاره مریم گلی، میخک و زنجبیل اثرات ملایم و کمی را نشان دادند. عصاره سرو خمره‌ای فاقد اثر فیبرینولیتیک بود. اسانس میخک و زنجبیل و عصاره جینکگو و عناب و عصاره کرفس کوهی به مقدار کم اثرات قابل توجه فیبرینولیتیک داشتند. لذا بررسی فراکسیون های مختلف این گیاهان و نیز جداسازی و خالص نمودن آن جهت بررسی اثرات فیبرینولیتیک توصیه می‌گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ترومبوآمبولی
: بند آوردن خونریزی
: گیاهان شفابخش- استفاده‌درمانی
: عصاره‌های گیاهی
: مریم گلی
: زنجبیل
: جنیکگو
: میخک
: سرو خمره‌ای
: عناب
: Thromboembolism
: Hemostasis
: Plants, Medicinal- theraputic use
: Plant Extracts
: Salvia Officinalis
: Zingiber Officinalis
: Ginkgo Biloba
: Syzygium Aromaticum
: Platycladus Orientalis
: Zizyphus Jujuba
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : عسگری، صدیقه ، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غلمعلی نادری، صدیقه عسگری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۱۱۸۹‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۱۲موجود‭‬
نظرسنجی