رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر عصاره فلاوونوئیدی و اسانس گیاهان بابونه، بومادران، همیشه بهار و کاسنی بر روی میزان مهار پراکسیداسیون هپاتوسیت‌های کبدی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50643
شماره مدرک : ‭ط۱۹۲۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عسگری، صدیقه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر عصاره فلاوونوئیدی و اسانس گیاهان بابونه، بومادران، همیشه بهار و کاسنی بر روی میزان مهار پراکسیداسیون هپاتوسیت‌های کبدی [طرح تحقیقاتی]/ صدیقه عسگری؛ همکاران طرح: غلامعلی نادری، مریم زارعی، سونیا زرفشان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭XII‬،‭۸۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : رادیکالهای آزاد ملکولهای بسیار فعال شده‌ای هستند که در همه جا حضور دارند و ممکن است هم منشاء درونی داشته باشند و هم منشاء خارجی، به طور معمول در اثر متابولیسم طبیعی بدن و با در اثر متابولیزه شدن داروها یا ترکیباتی که به بدن وارد می‌گردند و یا ممکن است از محیط اطراف سرچشمه گیرند. یکی از مهمترین اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد شروع پراکسیداسیون لیپید است که به تخریب غشاء سلول منجر می‌شود. پراکسیداسیون لیپید باعث اختلال در سازمانبندی غشاء و تغییر فعالیت آنزیم‌های وابسته به غشاء و پروتئین های دیگر می‌شود که همراه با آزادکردن رادیکالهای هیدروپراکسید و آلکوپراکسید به صورت بالقوه برای سلول مضر می‌باشد. با توجه به مشکلات زیادی که در اثر حملات رادیکالی متوجه کارکرد طبیعی بدن می‌شود لزوم مهار این ترکیبات ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از آنتی اکسیدانت های سنتتیک مانند‭BHA, BHT‬ به علت سمیت و عوارض زیاد محدود شده و به همین علت در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در جهت یافتن آنتی اکسیدانت های طبیعی انجام پذیرفته که هم دارای عوارض جانبی کمتری باشند و هم بتوانند به طور موثر رادیکال‌های آزاد را مهار کنند. امروزه توجه بیشتر روی استفاده از فلاوونوئیدها و اسانس ها بعنوان ترکیبات آنتی‌اکسیدانت و جمع‌آوری کننده رادیکالهای آزاد در بدن مبذول می‌شود. در این پروژه خواص آنتی اکسدانتی تعدادی گیاه دارویی و تعداد اسانس خالص مورد بررسی قرار گرفت. جهت القاء پراکسیداسیون لیپید در هپاتوسیت‌ها از‭tBH‬ استفاده شد و غلظتهای نهایی به کار رفته شامل‭ ۵ ،۱۰mi/ml‬و‭ ۲/۵ ‬به جز اسانس تیمول و آزولن که غلظت‌های به کار رفته‭ ۱۰ ،۵۰ mg/ml‬و‭ ۵ ‬می‌باشد و در مورد فلاونوئیدها غلظت های به کار رفته شامل‭ ۱۰ ،۵۰ mg/ml‬و‭ ۵ ‬می باشد. سپس میزان مالون دی آلدهید تولید شده با روش اسپکتروفتومتریک در طول موج‭ ۵۳۵nm‬اندازه‌گیری شد کاهش تولید‭MDA‬ نشان دهنده مهار پراکسیداسیون لیپید و خاصیت آنتی اکسیدانتی می‌باشد. فعالیت آنزیم‌های‭LDH‬ و‭AST‬ نیز در مجاورت ترکیبات فوق مورد سنجش قرار گرفت. این آنزیمها به عنوان مارکرهایی برای تعیین میزان پراکسیداسیون لیپید هستند و کاهش فعالیت آنها نمادی از قدرت مهاری این ترکیبات بر پراکسیداسیون لیپید می‌باشد. در بین ترکیبات آزمایش شده‭ ۸ ‬ترکیب خاصیت آنتی اکسیدانتی نشان دادند که اثرات مهاری مشاهده شده در بالاترین غلظت عصاره دی کلرومتان‭ ۲۲/۵ ‬درصد، عصاره فلاونوئیدی بومادران‭ ۳۲/۸ ‬درصد، اسانس آزولن‭ ۳۵/۴ ‬درصد، اسانس بابونه‭۵۸ ‬درصد ... همچنین تعدادی از ترکیبات به کار برده شده در این پروژه دارای خاصیت پراکسیدانتی بوده‌اند. نتایج حاصل از تمامی ترکیبات مورد آزمایش به جز عصاره فلاونوئیدی کاسنی و اسانس بومادران از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. در تمام ترکیبات مورد آزمایش خاصیت آنتی اکسیدانتی و پراکسیدانتی با افزایش غلظت افزایش یافت و نتایج حاصل از اندازه‌گیری تولید‭MDA‬ و فعالیت آنزیم‌های‭LDH‬ و‭AST‬ ارتباط مستقیمی با یکدیگر داشتند. البته لازم است مطالعات گسترده‌تر در‭in vivo‬ انجام شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پراکسیداسیون لیپیدی
: گیاهان شفابخش
: عصاره‌های گیاهی
: بومادران (گیاه)
: بابونه
: کاسنی
: همیشه بهار
: Lipid Peroxidation
: Plants, Medicinal
: Plant Extracts
: Achillea
: Babooneh
: Cichorium intybus
: Matricaria Chemomilla
: Calendula Officinal
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نادری، غلامعلی ، همکار طرح
: زارعی، مریم ، همکار طرح
: زرفشان، سونیا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : صدیقه عسگری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۷۰۸۳‬
تاریخ اتمام : ‭1378/04/29‬
تاریخ شروع : ‭1377/09/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۲۲موجود‭‬
نظرسنجی