رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل هزینه/ مطلوبیت روش ختم حاملگی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50671
شماره مدرک : ‭ط۱۹۴۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : فرج‌زادگان، زیبا، مجری
عنوان و نام پديدآور : تحلیل هزینه/ مطلوبیت روش ختم حاملگی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ زیبا فرج‌زادگان، آرش رمضانی؛ همکار: مهناز کلیشادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۴‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : زایمان پروسه‌ای است که اغلب خانم‌ها از آن به عنوان یک تجربه دردناک یاد می کنند. گاها آثار این پروسه مدتها به صورت مشکلات روانی تظاهر پیدا می کند . زایمان با توجه به صدمات جسمی و روانی که ایجاد می‌کند می‌تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قراردهد در این مطالعه کیفیت زندگی دو گروه به منظور محاسبه‭utility‬ و هزینه‌های دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است. در این مطالعه همگروهی‭ ۱۱۰۰ ‬خانم نخست زا از دو پرسشنامه‭SF36‬،‭GHQ‬ مورد مصاحبه قرار گرفتند. هزینه های مستقیم هر دو روش محاسبه گردید. برای تبدیل کیفیت به مطلوبیت از ضرایب خاص استفاده شد. برای آنالیز از مولتیپل رگرسیون استفاده می‌شود. در کل کیفیت زندگی چه فیزیکی و چه روانی در گروه سزارین شده پایین‌تر بود در تحلیل مقیاس‌های‭ ۸ ‬گانه پرسشنامه‭SF36‬ نیز این تفاوت دیده می‌شد اما تنها در پذیرش محدودیت فیزیکی، فعالیت اجتماعی و مقیاس درد تفاوت در سطح معنی‌دار آماری بود. بین هزینه‌های کل روش ختم حاملگی نیز تفاوت معنی‌داری وجود داشت به طوری که متوسط هزینه های‭NVD‬ حدود‭ ۱۵۱۷۰۰۰ ‬ریال برآورد شد در حالیکه این مقدار در مورد سزایرین‭ ۲۳۸۴۰۰۰ ‬ریال این که با هم اختلاف آماری معنی‌داری نیز داشت. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که سزارین هزینه بالاتر و مطلوبیت پایین تری نسبت به زایمان طبیعی ایجاد می‌کند. کیفیت زندگی نیز در خانم‌های سزارین شده پایین تر می‌باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : زایمان
: سزارین
: کیفیت زندگی
: تحلیل هزینه- سودمندی
: نتیجه آبستنی
: Labor
: Cesarean Section
: Quality of Life
: Cost- Benefit Analysis
: Pregnancy Outocome
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رمضانی، آرش ، مجری
: کلیشادی، مهناز، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زیبا فرج‌زادگان، آرش رمضانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۰۷‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/29‬
تاریخ شروع : ‭1384/08/29‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۹۴۷موجود‭‬
نظرسنجی