رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط میزان آگاهی، دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به خانه‌های بهداشت شهرستان خور و بیابانک‭۱۳۸۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50680
شماره مدرک : ‭ط۲۳۵۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صبوحی، فخری، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط میزان آگاهی، دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به خانه‌های بهداشت شهرستان خور و بیابانک‭۱۳۸۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ فخری صبوحی؛ همکاران طرح: سیما بابایی، همایون ناجی، اکبر حسن‌زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پرفشاری خون یکی از بزرگترین مشکلات سلامتی پیش روی کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این بیماری شایعترین بیماری مزمن است که قاتل خاموش نامیده شده و تصادفا توسط پزشک تشخیص داده می‌شود.توعلیرغم این که قابل پیشگیری و معمولا قابل درمان است اما در صورت عدم درمان، منجر به عوارض مهلک و کشنده می‌گردد که باعث تخریب قلب، کلیه‌ها و مغز شده و در بیشتر موارد، این مشکلات منجر به ناتوانی و از کارافتادگی می‌شود. پیشگیری، افزایش میزان دانش و آگاهی و تغییر در نگرش و عملکرد در کنترل این بیماری می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد. در این مطالعه توصیفی همبستگی که در خانه‌های بهداشت شهرستان خور و بیابانک انجام شد، پژوهشگر پس از اندازه‌گیری صحیح فشارخون،‭ ۲۳۴ ‬بیمار واجد شرایط پژوهش را به صورت تصادفی انتخاب نمود و پس از توضیح اهداف، موضوع پژوهش و در صورت تمایل به شکرت در مطالعه، پژوهشگر پرسشنامه را در یک مرحله و با یک گروه بیمار تکمیل نمود. سپس داده‌ها توسط برنامه اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون‌های آماری استفاده شده در این پژوهش آمار توصیفی و استنباطی از جمله‭t‬ مستقل می‌باشد. یافته‌ها نشان داد بین نمره آگاهی با دانش، نگرش و عملکرد رابطه وجود دارد ولی بین نمره دانش با نگرش و عملکرد رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین سن، مدت زمان ابتلاء به فشارخون بالا و میزان تحصیلات، با آگاهی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی با جنس رابطه معنی داری وجود دارد. بطوری که زنان از نمره آگاهی بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. بین سن و میزان تحصیلات، با دانش رابطه معنی داری وجود دارد ولی با جنس و مدت زمان ابتلاء به فشارخون رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سن با نمره نگرش رابطه معنی داری وجود دارد. ولی با مدت زمان ابتلاء به فشارخون بالا، میزان تحصیلات و جنس رابطه معنی دار وجود ندارد. بین سن، جنس و میزان تحصیلات با نمره عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد ولی با مدت زمان ابتلاء به فشارخون رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج، بیماران از آگاهی، دانش، نگرش و عملکرد نسبتا خوبی برخوردار بودند ولی هنوز فشارخون بالای آنان کنترل نبود. به نظر می‌رسد موانع گوناگونی از جمله موانع درمانی از مهمترین عواملی بوده‌اند که منجر به این مشکل گردیده و پژوهشی جدید در این زمینه را به یاری می‌طلبد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پرفشاری خون
: دانش، نگرش، عملکرد
: آگاهی
: عوامل خطر
: Hypertension
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Awareness
: Risk Factors
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بابای، سیما، همکار طرح
: ناجی، همایون ، همکار طرح
: حسن‌زاده، اکبر ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فخری صبوحی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۷۰۷۰‬
تاریخ اتمام : ‭1388/05/28‬
تاریخ شروع : ‭1387/05/06‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۳۵۳موجود‭‬
نظرسنجی