رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تمرین درمانی با استفاده از‭swiss ball‬ در بهبود بالانس افراد مبتلا به پارکینسون "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50697
شماره مدرک : ‭ط۲۳۷۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قاسمی، احسان، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر تمرین درمانی با استفاده از‭swiss ball‬ در بهبود بالانس افراد مبتلا به پارکینسون [طرح تحقیقاتی]/ احسان قاسمی؛ همکاران طرح: وحید شایگان‌نژاد، فرشته اشتری، شهاب خاکی، علیرضا سپهری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۸۱]‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بیماری پارکینسون یک بیماری دژنراتیو و پیشرونده هسته‌های قاعده‌ای مغز است و چهار علامت اصلی آن برادی کینزی، ترمور، رژیدیتی و بی‌ثباتی پاسچرال است، که بی‌ثباتی پاسچرال از بزرگترین عوامل افتادی در این افراد می‌باشد. علیرغم اثبات نقش تمرین درمانی در کاهش عوارض ثانویه بی‌حرکتی در این افراد، شواهد کافی برای بیان تاثیر این تمرینات وجود ندارد که این مطالعه در جهت رفع این خلا انجام گرفته است. روش و مواد بکار رفته: این مطالعه از نوع آینده‌نگر، شبه تجربی و یک سویه کور بوده که در سال‌های‭ ۸۵-۸۶ ‬در سطح شهر اصفهان انجام گرفته است. از میان بیماران پارکینسونی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا با مشورت متخصص آمار‭ ۲۳ ‬نفر با داشتن شرایط ویژه(‭۶۷/۴۳+-۷/۷۵ ‬= سن،‭۱۶۴/۷۴+-۸/۴۴ ‬= قد،‭۶۵/۶۱+-۷/۸۵ ‬= وزن) به صورت غیر تصادفی انتخاب گردیدند و‭ ۱۲ ‬جلسه( هفته‌ای‭ ۳ ‬جلسه و هر جلسه حدود یک ساعت) تحت تمریناتی با استفاده از‭SWISSBALL‬ و با نظارت کامل تراپیست قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان و همچنین بعد از یک ماه‭FOLLOW UP‬ جهت بررسی بالانس این بیماران از آزمون‭BERG BALANCE SCALE‬ و جهت افسردگی این بیماران از پرسشنامه بک استفاده گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‭SPSS‬ و آزمون‭T‬ زوج شده استفاده شد. نتایج و یافته‌ها: در ارزیابی بالانس بین قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری حاصل گردید.(‭( P=۰/۰۰ ‬ در ارزیابی بالانس بین قبل از درمان و بعد از یک ماه‭FOLLOW UP‬ تفاوت معنی داری حاصل گردید.(‭( P=۰/۰۰ ‬ در ارزیابی بالانس بین بعد از درمان و یک ماه‭FOLLOW UP‬ تفاوت معنی داری حاصل نگردید.(‭( P=۰/۱۴۱ ‬ در ارزیابی افسردگی بین قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری حاصل گردید.(‭( P=۰/۰۰ ‬ در ارزیابی افسردگی بین قبل از درمان و بعد از یک ماه‭FOLLOW UP‬ تفاوت معنی داری حاصل گردید.(‭( P =۰/۰۰ ‬ در ارزیابی افسردگی بین بعد از درمان و یک ماه بعد‭FOLLOW UP‬ تفاوت معنی داری حاصل نگردید.(‭.( P=۰/۵۶ ‬ با توجه به نتایج حاصل می‌توان چنین نتیجه گرفت که با استفاده از تمرین درمانی با استفاده از‭SWISSBALL‬ باعث بهبود بالانس و افسردگی حداقل برای یک ماه در این بیماران خواهد شد. اما باید توجه داشت که با توجه به پیشرونده بودن این بیماری اگر این تمرینات به صورت روزانه تداوم نیابد، ایجاد مجدد مشکلات بالانس و افسردگی اجتناب ناپذیر خواهد بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیماری پارکینسون
: تمرین درمانی
: تعادل
: افسردگی
: وضعیت بدن
: Parkinson Disease
: Exercise Therapy
: Equilibrium
: Depression
: Posture
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شایگان‌نژاد، وحید، همکار طرح
: اشتری، فرشته ، همکار طرح
: خاکی، شهاب ، همکار طرح
: سپهری، علیرضا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : احسان قاسمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۲۰۵‬
تاریخ اتمام : ‭1387/10/28‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/28‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی