رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی تیپ‌های مختلف ویروس پاپیلومای انسانی با استفاده از نمونه‌های بایگانی شده و ارتباط آن با تشخیص سیتولوژی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50702
شماره مدرک : ‭ط۲۳۷۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حیدرپور، میترا
عنوان و نام پديدآور : بررسی توزیع فراوانی تیپ‌های مختلف ویروس پاپیلومای انسانی با استفاده از نمونه‌های بایگانی شده و ارتباط آن با تشخیص سیتولوژی [طرح تحقیقاتی]/ میترا حیدرپور، نیلوفر مرادی؛ همکاران اصلی: رسول صالحی، عطاالله قهیری، نوشین افشارمقدم، گیلدا امینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : سرطان سرویکس یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در میان زنان دنیااست. مطالعات مختلف شیوع متفاوتی از ویروس پاپیلومای انسانی در زنان دارای نئوپلازی سرویکس گزارش نموده‌اند. آنچه مسلم است این است که با افزایش درجه بدخیمی، شیوع بالاتری از‭HPV‬ مشاهده می‌شود. در واقع نقش‭HPV‬ در سرطان زایی سرویکس تایید شده است. به ویژه تیپ‌های پرخطر این ویروس نظیر تیپ های‭ ۱۶ ‬و‭۱۸ ‬، شیوع تیپ های مختلف‭HPV‬ نیز در مطالعات انجام شده در نواحی مختلف دنیا، متفاوت است. از آن جا که مطالعات صورت گرفته در زمینه شیوع تیپ های مختلف‭HPV‬ در زنان ایرانی محدود است. لزوم انجام چنین تحقیقی احساس شد.‭ ۳۰ ‬بلوک پارافینی از بافت سرویکس مربوط به زنانی با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس و‭ ۳۰ ‬نمونه پاپ اسمیر از زنان دارای سیتولوژی نرمال جمع‌آوری شد. استخراج‭DNA‬ از بلوک های پارافینی بهینه سازی شد. استخراج‭DNA‬ از نمونه های پاپ اسمیر نیز با روشی مشابه صورت گرفت. قابلیت تکثیر نمونه‌های‭DNA‬ با پرایمر‭SMA‬ ارزیابی شد و نمونه‌های مثبت برای تعیین وجود‭DNA‬ ی‭HPV‬ با استفاده از پرایمرهای‭GP5+/ GP6+‬ و تکنیک‭PCR‬ و ژل الکتروفروز بررسی شدند. سپس نمونه‌های دارای عفونت‭HPV‬ برای بررسی تیپ های‭ ۳۳ ،۳۱ ،۱۸،۱۶ ‬و‭ ۴۵ ‬ارزیابی شدند. با استفاده از روش به کار رفته در استخراج‭DNA‬ از بلوک های پارافینی، تمامی نمونه‌ها قابلیت تکثیر با پرایمر‭SMA‬ را دارا بودند. شیوع‭DNA‬ ی‭HPV‬ در زنان نرمال، زنان با ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم سرویکس به ترتیب‭ ۱۰ ‬درصد،‭ ۵۵/۶ ‬درصد و‭ ۷۵ ‬درصد بود. بالاترین شیوع مربوط به تیپ‭ ۱۶ ‬بود و سپس به ترتیب تیپ های‭ ۳۱ ‬و‭۳۳ ‬. تیپ های‭ ۱۸ ‬و‭ ۴۵ ‬با این تعداد از نمونه ها پراکنش یکسانی را نشان دادند. شیوع عفونت چندگانه در نمونه‌های بیمار‭ ۱۳/۲ ‬درصد بود. شیوع‭HPV‬ در نمونه ها با افزایش شدت بدخیمی، روند صعودی داشت که تاییدی است بر نقش این ویروس در ایجاد نئوپلازی سرویکس، شیوع بالای تیپ‭ ۱۶ ‬در نمونه‌های ما در راستای نتایج به دست آمده از اغلب مطالعات مشابه است که نشان دهنده اهمیت تشخیص این تیپ از‭HPV‬ می‌باشد. در مورد سایر تیپ‌های‭HPV‬ نتایج گزارش شده مختلف است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود که مطالعه‌ای با تعداد نمونه‌های بیشتر و به منظور تشخیص دامنه وسیعی از تیپ های‭HPV‬ صورت پذیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نورویش‌های گردن رحم
: پاپیلوما ویروس انسانی
: کارسینوما
: یاخته‌شناسی
: Cervical Neoplasms
: Papillomavirus, Human
: Carcinoma
: Cytology
: Papillomavirus Vaccines
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مرادی، نیلوفر، مجری همکار
: صالحی، رسول، همکار طرح
: قهیری، عطاالله ، همکار طرح
: افشارمقدم، نوشین ، همکار طرح
: امینی، گیلدا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : میترا حیدرپور، نیلوفر مرادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۰۲۰‬
تاریخ شروع : ‭1385/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۳۷۵موجود‭‬
نظرسنجی