خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50708
شماره مدرک : ‭ط۲۳۸۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بهرامی، سوسن، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه‌ی بین شیوه‌های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی در گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( در سال تحصیلی‭(۱۳۸۷ -۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سوسن بهرامی، سعید رجایی‌پور، ایرج کاظمی؛ همکاران طرح: محمود کیوان‌آرا، احمدرضا رئیسی، اسدالله شمس
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ت،‭۷۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تصمیم گیری یکی از موضوعات بحث برانگیز در سازمان‌ها بوده است و گیدیران دائما با موضوع تصمیم گیری روبه رو هستند تصمیم درباره انجام فعالیت جدید، و یا حل مشکلی که پیش آمده است. شیوه تصمیم‌گیری مدیران می‌تواند در راستای عملکرد صحیح گروه‌های آموزشی بیوثر باشد و تاثیر مثبت آن بر سلامت سازمانی گروه موجب افزایش کارآیی آن می‌گردد. این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نوع مقطعی می‌باشد. نوع مطالعه کاربردی است. جامعه پژوهش در این مطالعه کل اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پزشکی اصفهان که‭ ۵۹۴ ‬نفر می‌باشد. حجم نمونه‭ ۲۰۱ ‬نفر می‌باشد و روش آن به صورت طبقه‌ای- تصادفی بوده (‭ ۱۹۲ ‬پرسشنامه برگشت داده شده بود) و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شیوه‌ی تصمیم‌گیری که در ابعاد سه گانه ( آمرانه، مشورتی، مشارکتی) و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی از هوی و فیلدمن‭ ۱۹۹۰ ‬که در ابعاد هفت گانه ( یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساختدهی، حمایت منابع، روحیه، تاکید علمی بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی که توسط جمعی از اساتید مجرب مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار‭spss 15‬ و آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌ها بیانگر آن است که میزان شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران گروه‌های آموزشی بیشتر از سطح متوسط بوده است. لیکن بیشترین میانگین شیوه تصمیم‌گیری مشورتی و کمترین میانگین شیوه تصمیم‌گیری آمرانه بوده است. همچنین میزان ابعاد سلامت سازمانی ( یگانگی نهادی، ملاحظه‌گری، ساخت دهی ، روحیه و تاکید علمی) بیشتر از سطح متوسط بوده است. لیکن در بعد نفوذ مدیر‭t‬ مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول کوچکتر وبده و میزان نفوذ مدیر در سطح متوسط بوده است. از طرفی ضریب همبستگی بین نمرات شیوه تصمیم‌گیری آمرانه و ابعاد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت‌دهی و تاکید علمی سلامت سازمانی ضریب همبستگی بین نمرات شیوه تصمیم‌گیری مشارکتی و ابعاد نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی سلامت سازمانی معنادار بوده است. لیکن ضریب همبستگی بین نمرات شیوه تصمیم گیری آمرانه و ابعاد حمایت منابع و روحیه سلامت سازمانی، ضریب همبستگی بین نمرات شیوه تصمیم گیری مشورت و بعد یگانگی نهادی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علیم سلامت سازمانی معنادار نمی‌باشد. یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است و عوامل تشکیل دهنده این نیرو افرادی هستند با نیازهای بیشمار، که در صورت رفع نیازها و داشتن انگیزه کافی، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت. موفقیت و پیشرفت سازمان نیز به نیروی انسانی آن بستگی دارد و اگر چنانچه به هردلیلی قادر به جذب و نگهداری این نیروها نباشد، در جهت انجام مسئولیتها و وظایف خطیر خود، به طور جدی با مشکل روبه رو خواهد شد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تصمیم‌گیری سازمانی
: سازمان و مدیریت
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: هیات علمی
: Decision Making, Organizational
: Organization and Administration
: Academic Medical Centers
: Faculty
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رجایی‌پور، سعید ، مجری طرح
: کاظمی، ایرج ، مجری طرح
: کیوان‌آرا، محمود، همکار طرح
: رئیسی، احمدرضا، همکار طرح
: شمس، اسدالله ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سوسن بهرامی، سعید رجایی‌پور، ایرج کاظمی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۱۳۱‬
تاریخ اتمام : ‭1388/06/02‬
تاریخ شروع : ‭1387/06/12‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :