رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین نیرومندی " من "، شدت درد و خودکار آمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50718
شماره مدرک : ‭ط۲۳۷۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حقیقت، فرشته، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین نیرومندی " من "، شدت درد و خودکار آمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [طرح تحقیقاتی]/ فرشته حقیقت؛ همکاران طرح: کاظم رسولزاده طباطبایی، وحید شایگان نژاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۷‬.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور درک بهتر درد مزمن و رنج مربوط به آن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، الگوهای روانی - زیستی - اجتماعی مطرح شده‌اند. در این الگوها عوامل محیطی و روان شناختی به عنوان جنبه های مهم سازگاری با درد در نظر گرفته می شوند. اما چنین الگوهایی در رابطه با بیماران مالتیپل اسکلروزیس کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش بررسی این الگوها با استفاده از ارزیابی رابطه دو متغیر روانشناختی (نیرومندی " من " و خودکار آمدی مربوط به درد) با شدت درد با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیت شناختی( سن، جنس، تحصیلات،وضعیت تاهل) و عوامل مربوط به بیماری (طول مدت بیماری، نوع بیماری، شدت بیماری) در این بیماران بوده است. در این پژوهش‭ ۲۳۷ ‬نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران زن و مرد مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر اصفهان، انتخاب شدند و سپس پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی مرتبط با درد، پرسشنامه روانی - اجتماعی نیرومندی "من "، پرسشنامه چند وجهی درد و پرسشنامه خودکار آمدی مربوط به درد، در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی شامل جداول آماری،شاخص های مرکزی و پراکندگی و همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه ها از آزمون‭Z‬ یا‭t‬ برای معنادار بودن‭r‬ پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نیرومندی‍"من "، شدت درد و خودکار آمدی مربوط به درد رابطه معناداری وجود دارد به طوری که این دو متغیر می توانند شدت درد را دراین بیماران پیش بینی کنند. این پژوهش شواهد تجربی در حمایت از الگوهای روانی - زیستی - اجتماعی فراهم آورده و نشان می دهد که عوامل روانشناختی نیز در تجربه شدت درد موثرند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تصلب متعدد- روانشناسی
: خود ( من )
: درد
: خودپنداره
: Multiple Sclerosis- psychology
: Ego
: Pain
: Self Concept
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رسولزاده طباطبایی، کاظم ، همکار طرح
: شایگان نژاد، وحید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فرشته حقیقت
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۱۰۹‬
تاریخ اتمام : ‭1387/10/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۳۷۸موجود‭‬
نظرسنجی