خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50720
شماره مدرک : ‭ط۲۳۷۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرهنگ شبکه در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۸۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمد حسین یارمحمدیان، مهدی ابزری، هورسانا ایروانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ل،‭۱۷۲‬ص.‬: نمودار، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پژوهش حاضر رابطه فرهنگ سازمانی براساس شاخصه های رابینز (نوآوری، خطر پذیری، توجه به جزئیات، توجه به تیم، توجه به اعضای سازمان، توجه به ره آوردها، پایداری و تهورطلبی) را با فرهنگ شبکه در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد ارزیابی قرار داده است. همچنین این تحقیق فرهنگ سازمانی و فرهنگ شبکه را با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنس ،سن ، مدرک تحصیلی ،سابقه خدمت و رتبه علمی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد سنجش قرار داده است .روش پژوهش ، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بالغ بر‭ ۵۹۴ ‬نفر تشکیل داده اند. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی (طبقه ای ساده) از میان جامعه آماری به تعداد‭ ۱۵۰ ‬نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه مربوط به سنجش وضعیت فرهنگ سازمانی بر مبنای تئوری رابینز با پایایی‭ ۹۷ ‬براساس ضریب آلفای کرونباخ و پرسشناتمه مربوط به سنجش فرهنگ شبکه تهیه شده در مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت با پایایی‭ ۸۹ ‬با ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل آماری با بهره گیری از نرم افزار " بسته آماری برای علوم اجتماعی "انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ شبکه و فرهنگ سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. همچنین تفاوت بین دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص مولفه های توجه به جزییات ، توجه به تیم و تهورطلبی و پایداری با توجه به جنسیت و در خصوص مولفه های توجه به ره آورد و تهور طلبی بر حسب سابقه خدمت و همچنین مولفه نوآوری و خطر پذیری و توجه به جزییات و توجه به تیم و تهور طلبی و پایداری بر حسب مرتبه علمی و بین مولفه های نوآوری و خطر پذیری و توجه به جزییات و توجه به تیم و تهور طلبی و پایداری برحسب مرتبه علمی و بین مولفه های نو آوری و خطر پذیری و توجه به جزییات و توجه به تیم و تهور طلبی و پایداری بر اعضای هیات علمی بر حسب مدرک تحصیلی اعضا هیات علمی تفاوت وجود دارد. توجه به ره آورد براساس سن در سطح ۵‭P<‬ تفاوت معنی داری مشاهده گردیده است. هنچنین تفاوت بین دیدگاه اعضای هیات علمی درخصوص فرهنگ شبکه و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی در سطح ۵‭p<‬ رابطه معنی داری وجود ندارد. پیشنهاد می شود که برای بالا بردن فرهنگ شبکه و سهولت در ایجاد ارتباط براساس آداب و رسوم خاص ، قوانین فرهنگ شبکه علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سایر سازمان های دولتی آموزش داده شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فرهنگ سازمانی
: سازمان و مدیریت
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: فرهنگ
: هیات علمی
: Organization and Administration
: Academic Medical Centers
: Culture
: Faculty
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ابزری، مهدی، مجری طرح
: ایروانی، هورسانا، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمد حسین یارمحمدیان، مهدی ابزری، هورسانا ایروانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۰۷۶‬
تاریخ اتمام : ‭1388/03/30‬
تاریخ شروع : ‭1387/04/06‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :