خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50726
شماره مدرک : ‭ط۱۶۴۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : رجایی پور، سعید، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ سعید رجایی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۹۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین منابع یک سازمان محسوب می شوند. نیروی انسانی متعهد به اهداف سازمان، فراتر از وظایف مقرر خود انجام وظیفه می کنند. وضوح و شفافیت نقش موجب رضایت و احساس دلگرمی و مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر و دقیق تر کارها می شود. این مطالعه به منظور بررسی رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشکاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭ ۱۳۸۵-۸۶ ‬انجام شده است. این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که در آن‭ ۱۴۴ ‬نفر با روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه ی شفافیت نقش و تعهد شغلی که روایی آنها با روش روایی محتوای و پایایی آنها با روش محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه شفافیت نقش ‭(r=۰/۹۰)‬ و پرسشنامه تعهد شغلی ‭( r=۰/۸۳)‬ تایید شده بود،جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار‭SPSS‬ و با روشهای آماری به صورت درصد، میانگین، واریانس، انحراف معیار و با آزمون‭t‬ و با ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی نشان داد که میانگین نمرات کارکنان از پرسشنامه شفافیت نقش بالاتر از حد متوسط بوده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد شغلی نیز نشان داد که میانگین حاصل از آن بالاتر از حد متوسط بوده است. بنابراین میزان شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان بالاتر از حد متوسط و رابطه بین آن دو نیز معنادار و مستقیم بوده است. بین شفافیت نقش با کلیه ابعاد چهارگانه تعهد شغلی (وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت شغلی) ارتباط معنادار و مستقیم مشاهده شده است. وضوح و شفافیت نقش، منجر به رضایت و دلگرمی کارکنان و در نهایت تغییر بینش و نگرش فرد نسبت به وظایف و شغل خود را به دنبال خواهد داشت.این امر خود منجر به تعهد شغلی فرد و فعالیت او در جهت تحقق اهداف فردی و سازمان خواهد شد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کارکنان اداری
: نیروی انسانی بهداشت
: نقش
: رضایت شغلی
: Administrative Personnel
: Health Manpower
: Role
: Job Satisfaction
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سعید رجایی پور
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات وفناوری
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۹۲‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/09‬
تاریخ شروع : ‭1385/09/09‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :