رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل هزینه منفعت بخش مراقبتهای ویژه‭(ICU)‬ بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50735
شماره مدرک : ‭ط۲۴۲۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یوسفی، علیرضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : تحلیل هزینه منفعت بخش مراقبتهای ویژه‭(ICU)‬ بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علیرضا یوسفی، سحر وصال، منصوره پورمیری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۷۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از بزرگترین گرفتاریهای مدیران سازمانها،امور مالی است. مراکز درمانی در شمار بنگاههایی محسوب می شود که وظیفه اصلی آنها تولید خدمات تشخیصی - درمانی و گاها آموزشی است. هزینه یابی و تحلیل آن می تواند مدیران بخشها و دپارتمانهای بیمارستانها و سیاست گذاران را در تعیین این نکته که واحدها و موسسات تحت نظر آنها چگونه و به چه میزان نیازهای تشخیصی، درمانی و آموزشی را برآورده می‌کنند کمک نماید. یکی از حساسترین بخشهای حرفه ای بیماریتان بخش‭ICU‬محسوب می گردد. طیف گسترده بیماران بستری و لزوم استفاده از روشهای ویژه ی درمانی با بهره گیری از ابزارهای خاص پزشکی اهمیت این بخش را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این بخش از بیمارستان از نظر کادر فنی، تجهیزات پیشرفته و لزوم مراقبت مداوم و دوره اقامت طولانی بیماران در این بخش و با توجه به صرف هزینه های هنگفت این واحد توجه به تحلیل هزینه، منفعت از دیدگاه مدیریت باعث صرفه جوئی در استفاده از منابع با توجه به کیفیت کامل در ارائه خدمات به بیماران این واحد می گردد. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، مقطعی و کاربردی می باشد که به صورت مشاهده ای گذشته نگر انجام شده است . آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اطلاعات صورتحسابهای مالی بخش‭ICU‬ بیمارستان الزهراء در‭ ۶ ‬ماهه اول‭ ۱۳۸۵ ‬است. این اطلاعات در برگیرنده تمامی هزینه های بخش‭ICU‬ بیمارستان الزهراء اعم از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و سربار و درآمدهای عملیاتی در‭ ۶ ‬ماهه مذکور می باشد در مطالعه حاضر درآمدهای غیر عملیاتی محاسبه نشده است. جمع مراکز هزینه بخش مورد بررسی اعم از دستمزد، مواد، انرژی، خدمات تشخیصی و سربار در‭ ۶ ‬ماهه مورد بررسی عبارتست از‭ ۲،۰۷۲،۴۴۷،۰۷۵ ‬ریال می باشد. محموع درآمد سالانه بخش‭ICU‬ مرکزی بیمارستان الزهراء در سال‭ ۱،۷۳۳،۳۴۴،۱۱۵ ،۸۵ ‬ریال و در‭ ۶ ‬ماهه مورد بررسی ( نیمه اول سال)‭ ۸۶۶،۶۷۲ ،۰۵۷ ‬ریال بوده است. با توجه به تعداد بیماران بستری شده، درآمد حاصل از هر بیمار در این بخش‭ ۳،۱۵۷،۲۷۵ ‬ریال و همچنین با توجه به تعداد تخت موجود در بخش، درآمد تخت روز‭ ۴۵۱،۰۳۹ ‬به دست آمد. طبق محاسبات انجام شده بر هزینه و درآمد، بخش‭ICU‬ مرکزی بیمارستان الزهراء در‭ ۶ ‬ماهه مورد بررسی زیانی معادل‭ ۱،۲۰۵،۷۷۵،۶۹۳ ‬ریال داشته است که این زیان ماهانه و تخت - روز به ترتیب معادل‭ ۴۷۶،۰۲۰،۰۰۸ ‬و‭ ۱،۹۸۳،۴۲۰ ‬ریال می باشد بعبارت دیگر هر تخت در این بخش روزانه مبلغی بالغ بر صد و نود هزار تومان هزینه برای بیمارستان دارد که لازم است مورد توجه مسئولین واقع شود. انجام متون مدیریتی و تکنیک های هزینه یابی می تواند به صورت گسترده ای مشکلات بیمارستانها را حل کند در حاضر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به این اصل توجه نمیشود. یکی از مهمترین دستاوردهای تحقیق حاضر حاکی از اهمیت بالای هزینه ها در بخش‭ICU‬است. بخش‭ICU‬به دلیل حساسیت بالایی بیماران و انجام فرآیندهای خاص و پیچیده باید مورد توجه مستمر باشد و محدودیت منابع نباید در ارائه خدمات در این بخش ها اختلال ایجاد نماید در نتیجه لازم است تا برنامه ریزی های دقیق و حساب شده بر درمان در بخش‭ICU‬ انجام شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت مالی بیمارستان
: تحلیل هزینه- سودمندی
: بیمارستان های آموزشی
: بخش مراقبت های ویژه
: Financial Management, Hospital
: Cost-Benefit Analysis
: Intensive Care Units
: Hospitals, Teaching
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : وصال، سحر ، مجری طرح
: پورمیری، منصوره ، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علیرضا یوسفی، سحر وصال، منصوره پورمیری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۰۳‬
تاریخ اتمام : ‭1388/06/16‬
تاریخ شروع : ‭1385/03/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۴۲۰موجود‭‬
نظرسنجی