رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی بورسیه داخل وخارج از کشور از سال‭ ۶۵ ‬لغایت‭۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50736
شماره مدرک : ‭ط۲۴۱۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : توکلی، مریم، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی بورسیه داخل وخارج از کشور از سال‭ ۶۵ ‬لغایت‭۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مریم توکلی؛ همکاران طرح: نیکو یمانی، مرضیه جوادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۲۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هر ساله تعدادی از متقاضیان بورس تحصیلی ( در مقطع‭( ph.D‬ پس از قبولی در آزمون مربوطه، کسب نمره آزمون زبان، سپردن تعهد محضری و ... نهایتا موفق به ادامه تحصیل در مقطع‭ph..D‬ می گردند که این امر مشکلات و هزینه بسیار سنگینی را بر وزارت متبوع و دانشگاهها تحمیل می نماید. این مطالعه با هدف بررسی میزان بازدهی آنان پس از اتمام تحصیل به منظور تصمیم گیری و سیاستگزاریهای آینده، شناخت و ارتقاء کیفیت اعزامها انحام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است که بر روی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که طی سالهای‭ ۶۵-۸۵ ‬موفق به اخذ مدرک‭ph.D‬ گردیده اند انجام شده است. این مطالعه در چند مرحله انجام شده و سپس نتایح بدست آمده با استفاده از شیوه های آمار توصیفی،‭t-test‬، و پیرسون با نرم افزار‭spss‬ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرمهای ارزشیابی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه که قبلا روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته، اطلاعات موجود در برنامه‭OFIS‬ اعضای هیات علمی، انجام مکاتبه و برقراری تماس تلفنی با افراد مورد مطالعه بود. تعداد کل افراد مورد مطالعه‭ ۸۲ ‬نفر بود.‭ ۳۹ ‬نفر بورسیه خارج از کشور،‭ ۱۶ ‬نفر بورسیه داخل،‭ ۱۲ ‬نفر استفاده کننده از ماموریت آموزشی و‭ ۱۳ ‬نفر نیز بدون استفاده از موارد مذکور موفق به اخذ مدرک‭ph.D‬ شده بودند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن بود که میان‭ ۴ ‬گروه از نظر نمرات ارزشیابی و وضعیت آموزشی و پژوهشی تفاوت معنی داری وجود داشت و افرادی که از ماموریت آموزشی استفاده نموده اند نمره ارزشیابی بالاتری نسبت به سایرین داشته و دارای طرحهای تحقیقاتی بیشتری بوده اند. همچنین افرادی که از هیچکدام از بورسهای داخل، خارج یا ماموریت آموزشی استفاده نکرده‌اند بیشترین میزان مقاله در نشریات داخلی، نشریات خارجی و راهنمایی پایان نامه را داشته اند. ضمنا" از نظر وضعیت عملکرد اجرایی تفاوت معنی داری بین‭ ۴ ‬گروه وجود نداشت. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای عیات علمی بورسیه سالهای گذشته بود. در این تحقیق‭ ۷ ‬سئوال در رابطه با وضعیت آموزشی اعضای هیات علمی بورسیه داخل و خارج، وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی بورسیه داخل و خارج، وضعیت عملکرد اجرایی نامبردگان و مقایسه وضعیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی ایشان مطرح گردید. نتایج بدست آمده در کل حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان‭ ۴ ‬گروه از نظر نمرات ارزشیابی وضعیت آموزشی، داشتن مقالات داخلی و خارجی، داشتن طرح تحقیقاتی و راهنمایی پایان نامه بود. نتایج این مطالعه می تواند در مطالعات بعدی موثر باشد و توصیه می گردد در آینده مطالعاتی در مقیاس وسیع تر ( کشوری) انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هیات علمی
: آموزش پزشکی
: وضعیت آموزشی
: Faculty
: Education, Medical
: Educational Status
: Fellowships and Scholarships
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یمانی، نیکو ، همکار طرح
: جوادی، مرضیه ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم توکلی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۶۷‬
تاریخ اتمام : ‭1388/06/16‬
تاریخ شروع : ‭1386/04/04‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۴۱۳موجود‭‬
نظرسنجی